Miljø og samfunnsansvar

Compass Group`s viktigste prinsipp er at vi aldri inngår kompromisser når det gjelder helse og sikkerhet for våre kunder, gjester og medarbeidere. Helse, miljø og sikkerhet har førsteprioritet i vår daglige virksomhet, og skal prege alt vi gjør. Dette prinsippet skal styre våre handlinger og beslutninger i det daglige.

Compass Group globalt har sterkt samfunnsengasjement  og har siden 1996 hatt et eget program for samfunnsansvar for å fokusere på sosial inkludering, styrket arbeidsevne og å fremme bærekraft og mangfold.

I Norge er vi en stolt samarbeidspartner med Norsk Folkehjelp hvor vi har et langsiktig samarbeid for å bidra til en minefri verden.  Vår Norske virksomhet er klimanøytral gjennom  oppkjøp av klimakvoter.

 

Compass Groups Golden Rules