Miljø og samfunnsansvar - Compass Group

Miljø og samfunnsansvar

Compass Group`s viktigste prinsipp er at vi aldri inngår kompromisser når det gjelder helse og sikkerhet for våre kunder, gjester og medarbeidere. Helse, miljø og sikkerhet har førsteprioritet i vår daglige virksomhet, og skal prege alt vi gjør. Dette prinsippet skal styre våre handlinger og beslutninger i det daglige.

Compass Group globalt har sterkt samfunnsengasjement  og har siden 1996 hatt et eget program for samfunnsansvar for å fokusere på sosial inkludering, styrket arbeidsevne og å fremme bærekraft og mangfold.

I 2009 introduserte Compass Group "fleksitarianske" alternativer. som "kjøttfri mandag". Produksjonen av rødt kjøtt har stor kostnad for miljøet, samtidig som kjøttfrie alternativer har mange helsemessige fordeler. Målet er å redusere bruken av rødt kjøtt med totalt 30 prosent globalt innen 2020.

I 2016 bidro denne satsningen til at vi av Fortune Magazine ble kåret til nummer 33 på listen over de firmaene som gjør mest for å forbedre verden. Foran blant andre Tesla og IBM.

I Norge har vi tidligere samarbeidet med blant annet Norsk Folkehjelp og jobbet for å bidra til en minefri verden. Vår Norske virksomhet er klimanøytral gjennom  oppkjøp av klimakvoter.

 

Compass Groups Golden Rules