Code of Business Conduct

Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare– og tjenesteleveranser og for profesjonalitet og etikk i måten vi driver vår virksomhet på.

Code of Business Conduct inneholder våre retningslinjer for hvordan vi skal håndtere og opptre i alle våre relasjoner mot kunder, medarbeidere, leverandører og investorer.

En av våre kjerneverdier er ”åpenhet, tillit og integritet” og gjennom vår Code of Business Conduct viser vi at dette er noe vi tar på alvor og som er av stor betydning for oss.

 
Regler for god opptreden - Code of Business Conduct (.pdf)

Kontakt

Kathinka Friis-Møller
Adm. Direktør

Tlf: (+47) 95 03 78 42

Kontakt oss

Åpenhet, tillit og integritet