Code of Ethics

Lokale retningslinjer er utarbeidet på bakgrunn av den mer omfattende ”Code of Business Conduct” som er en global veiviser for alle Compass virksomheter.

Alle våre medarbeidere skal være kjente med våre etiske retningslinjer og disse beskriver hvordan vi forholder oss til hverandre, våre kunder og leverandører i det daglige arbeidet.

 

Våre etiske retningslinjer 

Code of Ethics 

Kontakt

Kathinka Friis-Møller
Adm. Direktør

Tlf: (+47) 95 03 7842

Kontakt oss

Vi kan