HMS & Kvalitet

Compass Group har en null-skade filosofi. Vi er av den oppfatning at alle uønskede hendelser kan forebygges og vårt overordnede mål er derfor null skader på mennesker, miljø og materiell.

Et av våre viktigste prinsipper er at vi aldri inngår kompromisser når det gjelder helse og sikkerhet for våre kunder, gjester og medarbeidere. Helse, miljø og sikkerhet har førsteprioritet i vår daglige virksomhet.

Styringssystem

Systemene som vedrører helse, miljø og sikkerhet, kvalitet, matsikkerhet/hygiene og miljøstyring er knyttet sammen og utgjør HMSK styringssystemet.

Vårt styringssystem driftes i henhold til kravene i:

  • NS-EN ISO 9001:2008
  • NS-EN ISO 14001:2004
  • SN-BS OHSAS 18001:2007

Vi ser merverdien i at en anerkjent tredjepart uavhengig evaluerer vår virksomhets styringssystemer, rapporterer funn og dokumenterer resultatene i form av et sertifikat. Eurest har derfor sertifisert hele virksomheten iht. alle tre nevnte standarder. Det valgte sertifiseringsorgan er Teknologisk Institutt.

ISO sertifisering og kvalifikasjonsdatabaser