Samfunnsansvar

Compass Group globalt har lange tradisjoner for sterkt samfunnsengasjement og har siden 1996 hatt et eget program for å fokusere på sosial inkludering, styrket arbeidsevne samt å fremme bærekraft og mangfold.

I Norge har vi tidligere blant annet samarbeidet med Norsk Folkehjelp hvor vi har bidratt til en minefri verden.

Vi tilstreber i samarbeid med våre leverandører å tilby flest mulige Fair Trade merkede produkter til våre kunder, slik at alle parter kan være trygge på at produksjonen foregår under trygge sosiale vilkår. For å bidra til å verne om miljøet og det biologiske mangfold, tilbyr vi et bredt sortiment av økologiske produkter.

Les vår globale rapport om samfunnsansvar: Compass Group 2017 CR Report.pdf

 

 

Kontakt

Therese Log Bergjord

Therese Log Bergjord
Adm. Direktør

Tlf: (+47) 90 11 05 40

Kontakt oss

Ansvar