Visjon og verdier

Vår visjon og våre verdier sier noe om hva som kjennetegner oss som organisasjon og hvordan dette preger oss i det daglige. Verdiene er felles for alle ansatte, og er like relevante i alle typer stillinger og arbeid som utføres hos oss. De danner en standard for hvordan vi skal opptre mot hverandre, kunder og gjester.

Vår visjon

Vi vil være leverandør av måltidsservice og supporttjenester i verdensklasse,
kjent for suverene medarbeidere, suveren service og suverene resultater.

Våre verdier

Åpenhet, tillit og integritet
Vi setter til enhver tid de høyeste etiske og profesjonelle standarder. Vi ønsker at alle våre relasjoner skal være basert på ærlighet, åpenhet og respekt. Vi tilstreber innsyn og åpenhet.

Brenner for kvalitet
Vi brenner for å levere tjenester av høyeste kvalitet og er stolte av å kunne gjøre dette. Vi tilstreber å gjenta suksesser, lære av feil og utvikle ideer, innovasjon og metoder som hjelper oss til å bli bedre og ledende på vårt marked.

Suksess gjennom lagarbeid
Vi oppmuntrer til personlig ansvar, men arbeider som et lag. Vi verdsetter alle medarbeideres kunnskap, individuelle egenskaper og innsats, støtter hverandre og utveksler med glede gode erfaringer for å nå våre felles mål.

Ansvar
Vi tar ansvar for våre handlinger, både som individer og gruppe. Hver dag forsøker vi å bidra positivt til kundenes, lokalsamfunnets og verdens velvære og velbefinnende – uansett hvor vi er.

Vi kan
Vi inntar en positiv og forretningsmessig bevisst ”vi kan” holdning til de muligheter og utfordringer vi står ovenfor.