Slik håndterer Eurest Konferanse & Selskap Covid-19

Det er tillatt å samle inntil 200 deltakere på offentlig sted forutsatt fast seteplassering og 1 meters avstand. Vi står klare til å ta imot deg og dine kolleger med høyt fokus på sikkerhet, helse og komfort.

I Eurest Konferanse & Selskap setter vi sikkerhet og helse høyt. Sammen med våre kunder tilrettelegger vi for at alle skal føle seg trygge, og vi overholder til enhver tid de gitte retningslinjene fra myndighetene for å redusere smittespredning.

Vi har innført følgene tiltak i alle våre konferansesentre:

  • Registrering med QR-kode ved ankomst, ved evt. behov for smittesporing
  • Stasjoner for hånddesinfeksjon ved inngang til alle lokaler
  • Møterommene vaskes mellom hvert møte
  • Bordflater, stoler og annet utstyr desinfiseres mellom hver gjestegruppe
  • Vi tilbyr større møtelokaler enn vanlig, slik at minimum 1 meters avstand mellom hver møtedeltager kan opprettholdes
  • Kontaktpunkter vaskes og desinfiseres flere ganger daglig
  • Pausemat pakkes porsjonsvis.
  • Lunsj pakkes porsjonsvis eller serveres ved bord. Buffet tilbys ikke. Vi påser at det er minimum 1 meters avstand mellom hver gjest
  • Våre konferanseverter er tilgjengelig for dere gjennom hele arrangementet
  • Alle våre ansatte har gjennomført smittevernkurs, og følger strenge hygienetiltak i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Vi informerer om at i tråd med FHIs retningslinjer er kunde/oppdragsgiver ansvarlig for å iverksette tiltak for å unngå at syke deltar, samt ha oversikt over hvem som er til stede. Dette for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing

Ønsker du et møte for å diskutere tiltak tilrettelagt ditt arrangement? Ta kontakt med oss på konferanse@eurest.no eller telefon 21 09 67 20

 Hold hodet kaldt, hjertet varmt og hendene rene!

Tjenester
Møtemat og arrangementer
Vi tilbyr alt fra sunn og enkel snacks til porsjonstore delikatesser og komplette måltider
Les Mer
Tilbud og kampanjer
Spar penger på våre aktuelle kampanjer!
Les Mer
Våre konferansesenter
Vi tilbyr møte- og konferanselokaler i alle størrelser og prisklasser sentralt i Oslo.
Les Mer