Svanemerkede leveranser

Svanemerking av renholdsleveranser og kantiner er en viktig del av vårt miljøfokus. Totalt er over 150 av Eurest Services enheter blitt svanemerket siden 2012.

Totalt er over 150 av Eurest Services enheter blitt svanemerket siden 2012. I 2018 fornyet og utvidet Eurest sin lisens på Svanemerket for renholdsleveransen i region Østlandet. Eurest leverer i dag også kantiner som tilfredsstiller Svanemerkets krav. Merkeordningen stiller høye krav til kvalitet, etikk og arbeidsmiljø. Gjennom svanemerkingen har renholdstjenesten fjernet en del kjemikalier, og funnet måter å bruke mindre av andre. I tillegg er det fokusert på transport og avfallshåndtering.

Om Svanemerket

Svanemerket er symbolet for den felles nordiske miljømerkingen. Det er utarbeidet miljøkrav for mer enn 50 typer produkter og tjenester, blant annet restaurant/kantine samt renholdstjenester. Restaurant- og kantinekravene omfatter områdene energiforbruk, vannforbruk, rengjøring og kjemikalier, avfallshåndtering, råvarer og forbruksartikler, innredning og inventar, transport samt krav til vegetariske alternativer og økologiske produkter.

Tjenester