Signature by Eurest Services

Signature by Eurest Services er vårt Facility Management konsept

I Signature har vi kombinert vår lange erfaring fra restaurant- og hotellverden med effektiv og moderne facility management.

Her arbeider vi etter et hotellprinsipp, med en ansvarlig Site Manager som til enhver tid er tilgjengelig for deg som kunde og dine ansatte, og som sørger for kontinuerlig oppfølging og systematisering av tjenestene. Dette sikrer trygghet, fleksibilitet, tett samarbeid og jevn kvalitet i alle ledd. Vi ønsker å skape en sømløs opplevelse og høy kvalitet gjennom hele tjenestereisen.

Signature skal dekke alle behov som bygget trenger og samtidig tilrettelegge for en effektiv og tidsbesparende hverdag for de ansatte.

Ett kontaktpunkt, gjennomprøvde systemer og personlig service skaper et høyt servicenivå og bidrar til kostnadsbesparende synergier i alle ledd.

Vårt mål er å sørge for at du får full fokus på egen kjernevirksomhet, vel vitende om at vi tar hånd om det som får bygget og arbeidshverdagen til å fungere optimalt.

Tjenester
Vår FM-leveranse
Vår leveranse bygger på moderne systemer, samarbeid og organisering som sikrer høy kvalitet
Les Mer