Prosjekt PlastKutt

Mål: Redusere forbruk av engangsartikler med 40% i løpet av 2020. Redusere engangsservice i våre kantiner med 100% i løpet av 2020

Tjenester