Renholdstjenester

Vi tilbyr svanemerket renhold, og moderne teknologiske løsninger. Gode systemer sikrer korrekt høy kvalitet

Riktig renhold er med på å påvirke indre faktorer som et helsemessig godt inneklima og arbeidsmiljø. Dette igjen har god effekt på trivsel, produktivitet og økonomien hos våre kunder.

Å tilby Svanemerket renhold er endel av vår satsing på bærekraft!

Vårt renhold er bygget opp rundt NS INSTA 800 standarden, og tar hensyn til alle renholds-relaterte prinsipper med fokus på ytre miljø, indre miljø, arbeidsmiljø og kostnader. Fagavdeling for renhold følger tett med på utviklingen av faget, særlig med tanke på ny teknologi og produkter, tilpasninger med hensyn til ergonomi (helse) samt relevant forskning og trender. Vårt kvalitetsstyrte renhold innebærer blant annet:

  • Renholdssystem bygget opp rundt NS INSTA 800 standarden
  • Svanemerking
  • Objektive målemetoder for hygiene og støv
  • Godt innarbeidede rutiner og erfarne renholdere
  • Effektivisering med Site Manager som øverste leder av total leveranse
  • Digitale renholdsplaner, treveis kommunikasjon, videolink mellom leder og medarbeider
  • Avviksdokumentasjon med oppfølgingstiltak
  • App som gjør arbeidet morsomt og enkelt
  • Sanntidsdata tilbake fra iPad for statussjekk – «Hva er ferdig og hva gjenstår»

Vi legger vekt på en stabil leveranse, hvor alt er satt i system!

Vårt spesialprogram med kvalitetsprofiler dekker alle supplerende tjenester som renholdsrelaterte serviceoppgaver, periodisk arbeid og mattetjenester. Vi har betydelig ekspertise og en egen fagavdeling som gjør oss til en profesjonell leverandør av renholdsløsninger. Gjennom målrettet service og produktutvikling samt et samspill med våre kunder, ansatte og ledelse, betrakter vi resultatet av profesjonell rengjøring som et vesentlig og vitalt element i det daglige virke.

iPad montert på renholdsvognene sørger for planmessig arbeid, kommunikasjon, renholdsplaner, kvalitetsnormer og egenkontroll. Dette optimaliserer logistikk og sikrer behovsbasert renhold samt kvalitetsoppfølging kontinuerlig

Våre renholdere er som regel 100% dedikert til kontrakten. En naturlig konsekvens av dette er at de vil ha god kjennskap både til det enkelte bygg og ønsker fra leietakerne. På lik linje med våre øvrige ansatte, vil selvfølgelig også renholderne gjennomgå våre servicekurs.

Renholderne er en svært viktig del av serviceopplevelsen vi leverer, og utfører sine tjenester med et smil og et vennlig «God morgen!».

I Compass Group setter vi alltid sikkerhet først i alt vi gjør. Et av våre viktigste prinsipper er at vi aldri inngår kompromisser når det gjelder helse og sikkerhet for våre kunder, gjester og medarbeidere. Les mer om arbeidet vårt med helse, miljø og sikkerhet på sidene for HMSK.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Compass Group Norge

Tjenester
Resepsjon / Servicesenter
Gjester og ansatte møtes med et smil av serviceinnstilte og kunnskapsrike medarbeidere
Les Mer