Bærekraft

Compass Group har et omfattende program for å bidra til økt bærekraft! Les mer under.

Bærekraft er rammen for vårt utviklingsarbeid

Compass Group har et omfattende program for å bidra til økt bærekraft! Les vår internasjonale bærekraftsrapport her

Selskapet ble nylig rangert som nr. 33 i Fortune Magazines oversikt over selskapene i verden som bidrar mest til økt bærekraft i samfunnet.

Fortune Magazine trakk spesielt frem arbeidet vi gjør for å bedre dyrevelferden, og redusere bruk av antibiotika hos leverandørene. I Norge jobber vi i tillegg målbevisst med å redusere forbruket av rødt kjøtt. Vi har kuttet flere tonn fra vårt årlige innkjøp, blant annet ved å øke bruken av alternative proteinkilder, og innføre kjøttfrie dager.

Vi har iverksatt tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning på følgende områder:

  • Redusere mengden matsvinn
  • Redusere innkjøp av kjøttvarer
  • Redusere transportpåvirkningen
  • Redusere vårt forbruk av renholdsmidler og kjemikalier, gjerne ved å erstatte disse med miljømerkede alternativer
  • Redusere vårt forbruk av engangsservise og emballasje, og erstatte det vi må bruke med miljøvennlige alternativer
  • Redusere vårt forbruk av energi og vann
  • Øke innkjøp av MSC sertifisert fisk

Utvalgte initiativ den siste tiden er oppsummert i en one-pager her: One-pager bærekraft

Svanemerking

Svanemerking av renholdsleveranser og kantiner er en viktig del av vårt miljøfokus

Vi har nylig fornyet og utvidet vår lisens på svanemerket renholdsleveranse for region Østlandet. Sertifikat svanemerking. Vi drifter også en kantine som tilfredsstiller Svanemerkningens kriterier for hotell, restaurant og konferanse.

50 % reduksjon av matsvinn innen 2030

Reduksjon av matsvinn er også et stort fokusområde i Compass Group, både globalt og i Norge, og for å understreke betydningen arrangeres årlig “Stop Food Waste Day”. Målsettingen vi arbeider mot er 50% reduksjon innen 2030. Vi har allerede oppnådd gode resultater gjennom blant annet strukturert planlegging og bruk av vår elektroniske menybank som mengdebestemmer råvarene som benyttes i rettene vi serverer.

Vi har også utviklet, og vil ytterligere forbedre, systemene for å unngå at produsert mat blir kastet. Noen av våre kommersielle serveringsenheter er tilknyttet “Too good to go”-appen. Den brukes til å selge varer til redusert pris, før de går ut på dato.

Vår egen løsning for å selge produserte varer til redusert pris, “Til overs, men like godt” implementeres på stadig flere enheter.

Informasjon om tilgjengelige varer til redusert pris legges hver ettermiddag ut på vår app Nourish by Compass Group.

I samarbeid med våre kunder legger vi til rette for utstrakt kildesortering og vi er ofte en pådriver for bedre sorteringsløsinger der vi ser muligheter for det.