Bærekraft i alt vi gjør

I Compass Group ser vi på bærekraft som en ramme for å tenke nytt og utvikle nye løsninger. Globalt favner vi bredt, dette gir oss muligheten til å påvirke både mennesker og miljø positivt. Vi deler ekspertise og en bærekraftstrategi satt sammen av tre hovedprioriteringer. Hvordan man velger å tilnærme seg de ulike områdene varierer etter hvilke utfordringer som finnes innenfor hvert Compass-land. Dette gir rom for spennende prosjekter og samarbeid over hele verden.


Hva vi tilbyr

Våre fokusområder

HMSK – sikkerhet først

Compass Group er en foregangsbedrift innen HMSK-arbeid for vår bransje, og setter alltid helse og sikkerhet først.

Matsvinn

Reduksjon av matsvinn er et stort fokusområde i Compass Group, både globalt og i Norge. Mål: 50 % reduksjon av matsvinn innen 2030.

PlastKutt

Å erstatte produkter i plast med alternative materialer er ett steg i riktig retning, men mengden engangsmateriell må også kuttes ned på hvis det skal utgjøre en positiv forskjell for miljøet.

Med sunnhet på menyen

Et variert kosthold er viktig for en sunn folkehelse. I Compass Group jobber vi for å sikre et variert og næringsrikt innhold i våre menyer

Svanemerkede leveranser

Svanemerking av renholdsleveranser og kantiner er en viktig del av vårt miljøfokus. Totalt er over 150 av Compass Group-enheter blitt svanemerket siden 2012.

Bærekraft gjør oss konkurransedyktige

– Dersom bedrifter i fremtiden skal være relevante er man nødt til å ta bærekraft på alvor. Det gjelder i aller høyeste grad oss i Compass Group også. Det er den klare oppfordringer fra Laura McMullen, som er Sustainability Manager i Compass Group. Forskning viser at bedrifter som har bærekraft høyt på agendaen oppfattes som mer positive og sterke, men tallene viser i tillegg at de ofte scorer bedre på avkastning.

Les hele intervjuet med Laura her