I Compass Group ser vi på bærekraft som en ramme for å tenke nytt og utvikle nye løsninger. Nedenfor kan du lese om hvordan vi jobber mot en bærekraftig drift.
Bærekraftstrategi

Prioriteringer og mål kommer alltid til å endre seg ved behov, men fremgangsmåten bær være den samme – ha en klar visjon og strategi, fokuser på få områder og ha troen på eget budskap slik at det inspirerer og påvirker – Federico Tonetti, Group Safety & Sustainability Director 

Størrelse forplikter, men det gir også muligheter. Globalt favner vi bredt, dette gir oss muligheten til å påvirke både mennesker og miljø positivt. Vi deler ekspertise og en bærekraftstrategi satt sammen av tre hovedområder med ni underliggende prioriteringer.

Reduksjon av matsvinn

I Norge kastes det årlig mer enn 350 000 tonn mat, dette tilsvarer mange milliarder kroner per år, og det er ikke bærekraftig verken for lønnsomheten eller miljøet.

Norge har forpliktet seg til FN`s bærekraftsmål om å halvere matsvinnet innen 2030 og dette er et mål Compass Group også har satt seg.

Stop Food Waste Day

Stop Food Waste Day er en internasjonal merkedag utviklet av Compass Group USA og Save the Food for å øke bevisstheten rundt matsvinn. Dagen markeres hvert år i løpet av den siste uken i april, som er Earth Week.

I 2018 deltok 34 Compass-land, inkludert Norge. Det ble delt nesten 6000 innlegg på Twitter og Instagram under hashtaggen #stopfoodwasteday og det er estimert at mer enn 10 millioner forbrukere ble påvirket.

 

Prosjekt PlastKutt

Å erstatte produkter i plast med alternative materialer er ett steg i riktig retning, men mengden engangsmateriell må også kuttes ned på hvis det skal utgjøre en positiv forskjell for miljøet.

FNs Bærekraftsmål

Vi støtter FNs bærekraftige utviklingsmål (SDG) som verdens ledere ble enige om i
september 2015. De 17 målene er designet for å bidra til en mer bærekraftig planet. For at målene skal oppnås, må alle spille sin rolle, inkludert vår virksomhet.

På bakgrunn av dette har vi oppdatert vår bærekraftstrategi. Vi vil systematisk arbeide mot spesifikke målsetninger samt måle og kommunisere fremgangen innenfor disse prioriterte områdene.