Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE

Sist endret: 01.08.2023

Compass Group konsernet i Norge (herunder Compass Group Norge AS, ESS Support Services AS og ESS Mobile Offshore Units AS) er en del av det britiske børsnoterte selskapet Compass Group PLC. Denne Personvernserklæringen vil forklare hvordan organisasjonen bruker personopplysninger vi samler inn fra deg gjennom våre nettsider.

Compass Group konsernet i Norge er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Når du går inn på og bruker nettsiden, forplikter du deg til å godta betingelser fastsatt i disse vilkårene.

Hvilke data samler vi inn og hvordan samler vi disse inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Du gir selskapet vårt direkte det meste av dataene vi samler inn. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Informasjon du villig oppgir

Vi mottar dine personopplysninger når du kontakter oss gjennom mail, nettsidens kontaktskjema, eller gjennom andre henvendelser. Slike personopplysninger kan være navn, telefonnummer, e-postadresse, hvilken bedrift du representerer og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi behandler denne informasjonen på grunnlag av en interesseavveining, der vi anser behandlingen nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på og for formål knyttet til berettigede interesser.

Vi gjør deg oppmerksom på at henvendelser du sender direkte via e-post ikke sendes kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Der du kontakter oss som en nåværende eller mulig framtidig kunde, kontaktperson for kunde eller leverandør til Compass Group, behandler vi informasjonen du villig oppgir på grunnlag av en interesseavveining, der vi anser behandlingen nødvendig for kommersielle formål i Compass Group.

På nettsiden vår har vi en jobbportal, der en kan abonnere på ledige stillinger og registrere seg som jobbsøker. Jobbportalen leveres av Reachmee, som er ansvarlig for behandlingen av dine data. Når man registrerer seg eller abonnerer på stillinger, vil dine personopplysninger samles inn. Slike personopplysninger er e-postadresse. Når du sender inn søknad, vil personopplysninger som e-postadresse, navn, kjønn, fødselsår, telefonnummer, hjemadresse, hvorvidt du har arbeids- og oppholdstillatelse i Norge, språkferdigheter, hvorvidt du har førerkort, samt andre personopplysninger. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Informasjon som vi samler inn automatisk

Vi bruker informasjonskapsler eller lignende teknologi til automatisk å samle inn informasjon når du besøker nettsidene våre, inkludert personopplysninger. Informasjonskapsler er tekstfiler som plasseres på datamaskinen din for å samle standard Internett-logginformasjon og informasjon om besøkendes adferd. Dette skjer med ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler.

Mer informasjon om våre informasjonskapsler er tilgjengelige via å klikke på cookie-ikonet nederst til venstre på siden. Du kan endre eller trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler ved å bruke samtykkeløsningen.

De personopplysningene vi samler inn kan inkludere IP-adresse, enhetstype, unike enhetsidentifikasjonsnumre, nettlesertype, geografisk plassering (f.eks. land eller bynivå) og annen teknisk informasjon. Noen informasjonskapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere, og vi behandler disse personopplysningene basert på berettigede interesser. Andre informasjonskapsler samler inn personopplysninger med ditt samtykke. Nettsiden bruker informasjonskapsler til ulike formål, og vår samtykkeløsning for informasjonskapsler gir deg oppdatert informasjon om hvilke informasjonskapsler vi bruker og deres formål. Vi samler også inn informasjon om hvordan enheten din samhandler med nettstedet, for eksempel hvilke sider som åpnes og hvilke koblinger som klikkes på.

Utlevering av personopplysninger til andre

Når vi bruker underleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss, tegner vi egne databehandleravtaler og du kan være trygg på at opplysningene dine kun blir brukt til det formålet som er avtalt med leverandøren. Vi bruker underleverandører til å bistå med teknisk og administrativ drift av våre tjenester, for eksempel faktura-tjenester, drift av IT-plattform og markedsføring. Vi vil ellers ikke dele din kundeinformasjon med utenforstående med mindre utlevering av personopplysningene skjer med samtykke fra den som opplysningen gjelder, med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner.

Vi lagrer og behandler kun personopplysninger i EU/EØS-området og i tredjeland i henhold til EUs standardavtale for overføring, og i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.

 

Hva er dine databeskyttelsesrettigheter?

Vårt firma vil gjerne sørge for at du er fullstendig klar over alle dine databeskyttelsesrettigheter. Hver bruker har rett til tilgang, retting, sletting, dataminimering, å protestere mot behandling og dataportabilitet.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for noen begrensninger som følger av lov. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på nettsidene til Datatilsynet. Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til tilsynsmyndighetene. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på datatilsynet.no. Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Si da gjerne først i fra gjennom den kontakten eller kanalen du allerede har etablert med oss.

Hvis du sender en forespørsel, har vi en måned på oss til å svare deg. Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vennligst kontakt oss på vår e-post: personvern@compass-group.no

 

Personvernregler for andre nettsteder

Vårt firmas nettsted inneholder lenker til andre nettsteder. Vår personvernerklæring gjelder kun for nettstedet vårt, så hvis du klikker på en lenke til et annet nettsted, bør du lese personvernreglene deres.

 

Personvernerklæring for sidene vi har på sosiale medier

Når du besøker sidene våres på sosiale medier, kan det hende at operatøren av plattformen og vi behandler dine personopplysninger. Vi vil gjerne informere deg om hvordan vi håndterer dataene dine i tråd med artikkel 13 i personvernforordningen.

Vi i Compass Group Norge har profiler og sider på følgende sosiale medier:

I tillegg til vår behandling behandler operatøren av plattformen på sosiale medier selv også personopplysninger. Vi har begrenset kontroll over databehandlingen utført av plattformoperatørene på sosiale medier. Vi anstrenger oss for å sikre at databehandlingen er i samsvar med personvernlovgivningen. Vennligst se plattformenes personvernerklæring for ytterligere informasjon. Disse kan du finne ved å trykke på linkene til plattformene ovenfor.

Vår databehandling

Dataene du legger inn på sidene våre på sosiale medier, som kommentarer, videoer, bilder, likes, offentlige meldinger osv., behandles av plattformen på sosiale medier og blir ikke på noe tidspunkt brukt eller behandlet av oss for andre formål. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav f) i personvernforordningen. Databehandlingen gjøres av hensyn til vår publikumskontakt og kommunikasjon. Vi kan slette innhold hvis nødvendig, og vi kan dele innholdet på vårt nettsted og kommunisere med deg gjennom plattformen.

Hvis du sender oss en forespørsel gjennom sosiale medier, vil vi henvise deg til sikrere kommunikasjonsmetoder etter behov. Valg av kommunikasjonskanal er ditt ansvar.

Som allerede nevnt sikrer vi på de stedene der operatøren av plattformen på sosiale medier gir oss mulighet, at sidene vi har på sosiale medier er utformet for å samsvare med personvernlovgivningen så langt det er mulig.

Når det gjelder statistikk gitt til oss av operatøren av plattformen på sosiale medier, har vi bare begrenset innflytelse over genereringen av statistikken og kan ikke deaktivere den. Vi sørger imidlertid for at vi ikke får noen ekstra valgfri statistikk.

Vi bruker anonyme målgruppedefinisjoner gitt av plattformoperatørene til reklameformål. Du kan tilbakekalle ditt samtykke til slik reklame gjennom plattformenes alternativer. Noen ganger bruker vi informasjon om besøk på andre nettsteder (gjenmarkedsføring) til målgruppedefinisjon. Vi innhenter samtykke fra brukerne på forhånd og informerer om databehandlingen. Du kan tilbakekalle samtykket ditt innenfor våre retningslinjer for informasjonskapsler. Vi bruker ikke målgruppedefinisjon basert på lokasjonsdata. Vi videreformidler aldri personopplysninger til operatøren av plattformen på sosiale medier i løpet av målgruppedefinisjonen.

Hvis du ønsker å protestere mot spesifikk databehandling som vi har kontroll over, kan du kontakte oss.

Varighet av datalagring

Vi sletter personopplysningene dine hvis de ikke lenger er nødvendige for de nevnte behandlingsformålene og det ikke gjenstår noen rettslige forpliktelser. Operatøren av plattformen kan ha andre oppbevaringsperioder. Vi anbefaler deg derfor å se deres personvernserklæring før du samhandler med vår side på sosiale medier.

Databehandling utført av operatøren av plattformen på sosiale medier

Plattformoperatøren kan bruke nettsporingsmetoder uavhengig av om du har en konto på det sosiale mediet eller ikke. Vi har begrenset innflytelse over disse metodene og kan ikke deaktivere dem. Vær oppmerksom på at plattformoperatørene kan bruke profil- og atferdsdataene dine til analyseformål utenfor vår kontroll.

Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen oppdateres jevnlig og speiler gjeldende praksis og tjenester. Når vi legger ut endringer i denne personvernerklæringen, vil vi revidere «sist oppdatert»-datoen øverst i denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer i måten vi samler inn, bruker og deler personopplysninger på, vil det fremgå tydelig på nettstedet. Vi oppfordrer til at personvernerklæringen vår sjekkes regelmessig slik at du er oppdatert om eventuelle endringer.

 

Hvordan kontakte oss

Hvis du har spørsmål om selskapets personvernpolicy, dataene vi har om deg, eller du ønsker å utøve en av dine databeskyttelsesrettigheter, kan du kontakte oss her:

Adresse: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

E-post: personvern@compass-group.no

Telefon: 66 77 62 80

Organisasjonsnr. Compass Group Norge: 952 507 729

Hvis du ønsker å rapportere en klage eller hvis du føler at selskapet vårt ikke har løst din bekymring på en tilfredsstillende måte, kan du kontakte Datatilsynet.