Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING FOR KUNDER OG ANDRE

Behandling av personopplysninger i Compass Group Norge

Når du bruker nettsiden vår, er i kontakt med oss, eller bestiller våre tjenester vil Compass Group Norge behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysninger er Compass Group Norge. For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss her:

  • Adresse: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker
  • E-post: post@compass-group.no
  • Telefon: 66 77 62 80
  • Organisasjonsnr. Compass Group Norge: 952 507 729
  • Organisasjonsnr. Compass Group FS: 984 785 224

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  2. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  3. Håndtere opplysninger om deg som kunde, kontaktperson for kunde eller leverandør til Compass Group. Behandlingen gjøres på grunnlag av en interesseavveining. Behandlingen er nødvendig for kommersielle formål i Compass Group. Informasjonen om kundens eller leverandørens kontaktperson er nødvendig for å håndtere leveranser av tjenester i Compass Group.
  4. Rekruttering til nye stillinger hos oss. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
  5. For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss i gi ut informasjonen.

Compass Group Norge bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Compass Group PLC. Compass Group Norge er en del av Compass Group-konsernet. Personopplysninger som samles inn gjøres for å utføre leveranser av tjenester. Disse opplysningene behandles gjennom Compass Group-konsernets systemer.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.
For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på e-post gjennom ovennevnte e-postadresse eller ved vanlig post. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å gå inn på våre nettsider eller ta kontakt med oss.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endringer av våre tjenester eller endringer av regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Personvernombud i Compass Group

Compass Group Norge har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket.

Forespørsler om innsyn, retting og sletting, samt meldinger om avvik håndteres av personvernombudet.

Personvernombud kontakt:
Vidar Kjørberg

send epost

tlf:  +47 41 55 42 85