Vår leveranse offshore

Vi har nesten 50 års erfaring med mat og service offshore, og har alltid sikkerhet i fokus

ESS har vært, og fortsetter å være, den ledende leverandøren på norsk sokkel, og vi mener at årsaken til vår suksess er at vi har lykkes i å:

  • tilby tjenester som resulterer i fornøyde kunder og gjester
  • være en seriøs, respektert og langsiktig arbeidsgiver
  • bruke markedsledende, godt dokumenterte systemer og arbeidsmetoder
  • forbli åpen for mulighetene i kontinuerlig forbedring og innovasjon på alle områder av vår drift

Blant våre tjenester er måltidstjenester, renhold & vaskeri, kiosk, resepsjon, heli-deck, kontorstøttetjenester, velferdstjenester og beredskapsfunksjoner.

Vi har kort mobiliseringstid, fleksibilitet i våre leveranser og ligger i tet innen innovasjon og utvikling.

Fantastisk mat og service

ESS er markedsledende leverandør av forpleiningstjenester på norsk sokkel, noe som innebærer et høyt fokus på solide styringssystemer, prosedyrer, sertifiseringer og kjøpekraft.

ESS har en sterk lidenskap for mat og service!

Life at Sea

Life at Sea er betegnelsen på vår service- og matleveranse offshore. Med fokus på det sunne, på helse og på vårt miljø jobbes det målrettet mot en grønnere profil. Brødskolen, det grønne og kunnskapsløft er hovedelementene i Life at Sea. ESS har blant annet utviklet et eget Offshore brød, til glede for alle våre gjester.

Vi gjør vårt ytterste for å skreddersy en løsning som sikrer at alle våre kunders forventninger og krav blir oppfylt når det gjelder service, kvalitet, innovasjon, variasjon, ernæring, presentasjon og smak. Vårt mål er å ha fornøyde kunder og glade gjester.

Les mer om våre offshore måltidstjenester her

Helse, miljø og sikkerhet

ESS har en null-hendelses filosofi for vårt HMS-arbeid. Dette resulterer i en meget sterk HMS-kultur som kombineres med solide systemer og gode prosedyrer. Vi henter også mye læring av våre profesjonelle kunder for å sikre at de nyeste trender og erfaringer deles.

Vi blir veldig fornøyd når våre kunder gjentatte ganger forteller oss at våre HMS- og kvalitetssystemer er blant de beste i bransjen.

Ivaretakelse av helse, sikkerhet og miljø hos våre ansatte og kunder er ikke bare et juridisk og moralsk ansvar – det er viktig for vår suksess. Like viktig er det å minimere påvirkningen av miljø og lokalsamfunn der vi driver virksomhet. Vårt mål er å sette bransjeledende standarder for helse, sikkerhet, mattrygghet og miljø og gjøre disse til et konkurransefortrinn i våre markeder.

Våre systemer er i samsvar med det høyeste nivået i NORSOK S-006 Standard, og vi er sertifisert i henhold til ISO-9001, ISO-14001 og OHSAS-18001 standarder. Vi har også en utmerket HMS-statistikk på norsk sokkel, og har vunnet priser for dette hos våre kunder.

Dyktige ansatte og et godt arbeidsmiljø

Våre dyktige, motiverte og erfarne medarbeidere er ESS’ hovedstyrke.

Våre ansatte er våre viktigste ressurser. En kompetent og motivert arbeidsstyrke er en forutsetning for å lykkes med offshore forpleining. Vi er også overbevist om at god opplæring av hver ansatt øker tryggheten, motivasjonen og kvaliteten på arbeidet. For å sikre at våre ansatte og ledere alltid er de beste i bransjen, har ESS etablert et program for kontinuerlig opplæring og utvikling.

I Compass Group setter vi alltid sikkerhet først i alt vi gjør. Et av våre viktigste prinsipper er at vi aldri inngår kompromisser når det gjelder helse og sikkerhet for våre kunder, gjester og medarbeidere. Les mer om arbeidet vårt med helse, miljø og sikkerhet på sidene for HMSK.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid i Compass Group Norge