Renholdstjenester

Svanemerket renhold, moderne teknologiske løsninger, gode systemer og høy kvalitet!

Våre renholdstjenester er bygget opp rundt NS INSTA 800 standarden, og tar hensyn til alle renholdsrelaterte prinsipper med fokus på ytre miljø, indre miljø, arbeidsmiljø og kostnader.

Våre kvalitetsstyrte renholdstjenester innebærer blant annet:

  • at renholdssystemet er bygget opp rundt NS INSTA 800 standarden
  • svanemerking
  • objektive målemetoder for hygiene og støv
  • godt innarbeidede rutiner og erfarne renholdere
  • effektivisering med Site Manager som øverste leder av total leveranse
  • digitale renholdsplaner, treveis-kommunikasjon, videolink mellom leder og medarbeider
  • avviksdokumentasjon med oppfølgingstiltak
  • app som gjør arbeidet morsomt og enkelt
  • sanntidsdata tilbake fra iPad for statussjekk – «Hva er ferdig og hva gjenstår»

Vi legger vekt på en stabil leveranse, hvor alt er satt i system!

Foto: Stian Broch.

Fagavdeling for renhold

Vi har betydelig ekspertise og en egen fagavdeling som gjør oss til en profesjonell leverandør av renholdsløsninger. Fagavdelingen følger tett med på utviklingen av faget, særlig med tanke på ny teknologi og produkter, tilpasninger med hensyn til ergonomi (helse) samt relevant forskning og trender. Vårt spesialprogram med kvalitetsprofiler dekker alle supplerende tjenester som renholdsrelaterte serviceoppgaver, periodisk arbeid og mattetjenester.

iPad montert på renholdsvognene sørger for planmessig arbeid, kommunikasjon, renholdsplaner, kvalitetsnormer og egenkontroll. Dette optimaliserer logistikk og sikrer behovsbasert renhold samt kvalitetsoppfølging kontinuerlig

Våre renholdere

Våre renholdere er som regel 100% dedikert til kontrakten. En naturlig konsekvens av dette er at de vil ha god kjennskap både til det enkelte bygg og ønsker fra leietakerne. På lik linje med våre øvrige ansatte, vil selvfølgelig også renholderne gjennomgå våre servicekurs.

Renholderne er en svært viktig del av serviceopplevelsen vi leverer, og utfører sine tjenester med et smil og et vennlig «God morgen!»

Les også

Eiendomsdrift
"Hard FM" er tjenester som er direkte knyttet til vedlikehold av en eiendom.
Les Mer
Støttetjenester
Soft FM blir for det meste sett på som tjenestene i bygget som gir mer komfort.
Les Mer
UNISON
UNISON Facility Management er et sammensatt Facility Management-konsept, som kombinerer og styrer alle tjenester under en sammenhengende leveranse.
Les Mer