Facility Management

For å forstå hva FM-tjenester er må vi skille mellom harde FM-tjenester og myke FM-tjenester.

Hard FM-services inkluderer alle tjenestene som angår den fysiske delen av bygningen. Altså selve driften av bygningen. På grunn av dette er hard FM-tjenester avgjørende for å sikre at infrastrukturen i bygningen ikke lider. Disse tjenestene er i tillegg nesten alltid lovpålagte på grunn av hensyn til helse-, hygiene- og sikkerhet.

Dette definerer hard FM:

  • Hard FM-tjenester er knyttet til bygningens fysiske struktur.
  • Hard FM er fysisk integrert i bygningen.
  • De kan ikke fjernes og er avgjørende for arbeidsmiljøet.
  • De er lovpålagt fordi de påvirker sikkerheten og velferden til ansatte og besøkende.
FOTO: Tom Haga

Soft FM-services omfatter alle tjenester som vanligvis brukes av ansatte og kunder, som ikke er en fast del av bygningen. I motsetning til harde FM-tjenester er disse ikke obligatoriske og blir for det meste sett på som et «ekstratjenester» fordi målet deres er å gi mer komfort og effektivt tilrettelagte arbeidsdager for alle byggets bruker.

Dette definerer soft FM:

  • Tjenestene er ikke knyttet til selve bygningsstrukturen.
  • Tjenestene er til for å øke komfort på arbeidsplassen.
  • Mange av tjenestene blir ofte oppfattet som et gode for de ansatte.
  • Tjenestene er ikke lovpålagt.

Tjenester

Eiendomsdrift
"Hard FM" er tjenester som er direkte knyttet til vedlikehold av en eiendom.
Les Mer
Støttetjenester
Soft FM blir for det meste sett på som tjenestene i bygget som gir mer komfort.
Les Mer
Vår FM-leveranse
Vår leveranse bygger på moderne systemer, samarbeid og organisering som sikrer høy kvalitet
Les Mer