Resepsjon / Servicesenter

Gjester og ansatte møtes med et smil av serviceinnstilte og kunnskapsrike medarbeidere

Det er viktig at resepsjonen gir et ryddig og ordentlig førsteinntrykk. Resepsjonen må yte høy grad av service, men samtidig må de sikkerhetsmessige forhold vies tilstrekkelig oppmerksomhet. Resepsjonen kan også fungere som et Servicesenter, hvor de daglige arbeidsoppgavene vil være noe mer utvidet.

Resepsjonen er byggets velkomstsenter og skaper det viktige førsteinntrykket av bedriften. Bemanningen vil alltid være profesjonell, kunnskapsrik og serviceminded.

Riktige mennesker i rollen

Vi har fokus på å rekruttere de riktige menneskene, gi grundig opplæring og å delegere ansvar og myndighet. Gjennom å ansvarliggjøre ansatte innenfor definerte rammer ser vi at de ansatte vokser med oppgavene, blir kreative og løsningsorienterte og leverer bedre kvalitet i tjenestene som skal utføres. I vertskapsrollen vil vi ønske gjester og ansatte velkommen, sørge for at besøkende registreres og ansatte varsles i henhold til retningslinjer, bestille transport, være deltager i brannvernorganisasjonen og ellers påse at resepsjonsområdet alltid fremstår rent, ryddig og innbydende.

Sentralbordet er bedriftens sentrale kommunikasjonskanal. All inngående og utgående informasjon skal behandles profesjonelt og korrekt i henhold til virksomhetens retningslinjer.

God service og logistikk

Viktige nøkkelord er punktlighet, effektivitet og kunnskap for å sende henvendelser til rett mottaker.

Som en del av kontorstøttetjenestene vil vi kunne tilby gode løsninger for kontormaskiner og rekvisita. Vårt servicepersonell kan administrere og holde god kontroll på lagerbeholdning og bestillingsrutiner for rekvisita. Vi har internasjonale avtaler på leasing og innkjøp av maskiner og utstyr som kan benyttes.