Støttetjenester

Soft FM blir for det meste sett på som tjenestene i bygget som gir mer komfort.

Støttetjenester omfatter alle tjenester som vanligvis brukes av ansatte og kunder, gjerne tilleggstjenester som gir det lille ekstra. I motsetning til tjenester innen eiendomsdrift er ikke disse lovpålagte og blir for det meste sett på som et ekstratjenester fordi målet disse er å gi mer komfort på arbeidsplassen og i bygget.

Soft services er ikke en integrert del bygningen, men er til direkte nytte for de ansatte og gir en følelse av verdiøkning av det å være på arbeidsplassen.

Tjenester som leveres under Soft FM ikke-essensielle, men i stedet er de ment for å gjøre arbeidsplassen mer komfortabel, hyggelig og sikker. Betydningen av Soft FM blir ofte undervurdert fordi tjenestene ikke er kritiske. Samtidig er dette tjenstene som virkelig får de ansatte til å trives på jobb, til å ønske å være på kontoret og til å skryte av arbeidsplassen sin. De kan også forbedre driftseffektiviteten ved å redusere medarbeiderrelaterte problemer som turnover og fravær.

Soft FM-tjenester kan for eksempel inkludere:

Soft FM har altså ikke en direkte innvirkning på selskapets fortjeneste eller tap. Prioriteten til Soft FM-tjenester handler om komfort, teamets velvære og å få dem til å føle seg verdsatt.

I et næringsbygg er det mange forefallende oppgaver som skal utføres daglig. Det kan derfor være hensiktsmessig å ha en vaktmester på huset.

Våre vaktmestere er allsidige, og ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til bygningsmassen. De utfører varierte vaktmestertjenester og er en servicefunksjon for brukerne av bygget. Vi legger vekt på å finne medarbeidere med rett innstilling og kvalifikasjoner for den jobben som skal utføres.

Gjennom varemerket UNISON leverer vi våre tjenester på Facility Management.

Tjenester