Fakturainformasjon

Fakturainformasjon Compass Group Norge AS (tidl. Eurest AS)


Fakturainformasjon ESS Support Services AS


Fakturainformasjon ESS Mobile Offshore Units AS

  • Org. nr: 821 754 852
  • Faktura til ESS Support Services AS sendes per post til: Postboks 8083, 4068 Stavanger
  • Fakturahenvendelser, send e-post til ess.regnskap@ess-norway.com


Fakturainformasjon Compass Group FS Norway AS (tidligere Fazer Food Services AS)

  • Org. nr: 984 785 224
  • Faktura til Compass Group FS sendes per post til: Postboks 1375 Vika, 0114 Oslo
  • Fakturahenvendelser, send e-post til no.invoice@compass-group-fs.com