Våre sentre og hotell

Her finner du oversikt over våre hoteller og rehabiliteringssentre. Hotellene er også åpne for eksterne gjester.

Hotellene er åpne for alt fra forretningsreisende og turister, til pasienter og pårørende. Beliggende i nær tilknytning til sykehusene, er pasienthotellene et trygt og godt sted å være. Vi har mange servicetilbud, og det er mulighet for noe å spise og drikke hele døgnet.

Finn ditt hotell eller rehabiliteringssenter

Hvert hotell og rehabiliteringssentre har sine unike tilbud. Vi ber deg finne frem til ditt hotell i oversikten under, og lese om hvilke servicetilbud som er aktuelle for deg.

Våre hoteller og rehabiliteringssentre:

Ullevål Hotell

Hotellet ligger i tilknytning til Ullevål sykehus i Oslo, men er også er åpent for andre reisende. Her er det lyse, hyggelige rom, kiosk og flotte fellesarealer.

Les mer

 

MediInn Hotel Oslo

MediInn Hotel Oslo ligger sentralt plassert, bak Tinghuset i Oslo. Hotellet er et tilbud fra Oslo Universitetssykehus til pasienter og pårørende, men er også åpent for andre reisende.

Les mer

 

Hotell Montebello

Hotell Montebello ligger i tilknytning til Radiumhospitalet i Oslo, og er hotetll for pasienter, pårørende og vanlige reisende.

Les mer

 

Haukeland Hotell

Hotellet ligger i tilknytning til Haukeland Sykehus i Bergen og er et tilbud for pasienter og pårørende, men er også åpent for andre reisende. Hotellet har kiosk og konferanse- og selskapsavdeling.

Les mer

 

Catosenteret

CatoSenteret ligger i Son, 5 mil sør for Oslo. Senteret har siden 1998 gitt tilbud innen kompleks rehabilitering som en del av spesialisthelsetjenesten.

Les mer