Åpenhetsloven

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som hører hjemme i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, samt å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

I Compass Group arbeider vi kontinuerlig for å fremme og sikre at våre høye etiske krav etterleves både i egen virksomhet og hos våre leverandører. Det er et grunnleggende og ufravikelig prinsipp at alle ledd i våre leveranser etterlever grunnleggende menneskerettighetene og at alle ansatte opplever verdighet og trivsel i sin arbeidssituasjon. Vi navigerer etter verdiene ærlighet og integritet, og vi forventer og krever den samme standarden fra våre leverandører.

Lenke til Åpenhetsloven Policy

Lenke til redegjørelse etter Åpenhetsloven § 5

Dersom du har henvendelser gjeldende åpenhetsloven, kan du trykke her.