Post – og varemottak

En viktig del av informasjonshåndteringen

Post- og varemottak er fremdeles en viktig funksjon i de fleste bedrifter. Mottaket må ivareta sikkerhet, ha god logistikk og systemer for gjennomgang av varer ved levering. I tillegg har selve postmengden endret seg, da den største delen av kommunikasjonen foregår elektronisk. Vår nye arbeidshverdag, med fleksible kontorløsninger og arbeidsstasjoner, stiller nye krav til mottaket.

Tjenesten

Våre tjenester for post- og varemottak er tilpasset det nye arbeidslivet, og vi skreddersyr løsninger etter kundens behov. Typiske tjenester er sortering, intern distribusjon, frankering, hente- og bringetjeneste med mer.

Du kan alltid stole på at våre ansatte yter høy grad av service, og utviser stor nøyaktighet og ansvarlighet.

Vi tilbyr fleksibilitet i leveransen, og bidrar til flyt i organisasjonen slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet

Tjenester

Eiendomsdrift
"Hard FM" er tjenester som er direkte knyttet til vedlikehold av en eiendom.
Les Mer
Støttetjenester
Soft FM blir for det meste sett på som tjenestene i bygget som gir mer komfort.
Les Mer
Vår FM-leveranse
Vår leveranse bygger på moderne systemer, samarbeid og organisering som sikrer høy kvalitet
Les Mer