Eiendomsdrift

"Hard FM" er tjenester som er direkte knyttet til vedlikehold av en eiendom.

Gjennom varemerket UNISON leverer vi våre tjenester på Eiendomsdrift/ Facility Managament.

Eiendomsdrift er tjenester som er direkte knyttet til vedlikehold av en eiendom – ofte kalt «Hard FM».

Dette er vanligvis tjenester som er lovpålagt og som er en integrert del av selve bygningen. Eiendomsdrift inkluderer for eksempel brannsikkerhetsarrangementer, ventilasjon og belysning, samt overholdelse av helse- og sikkerhetsforskrifter. En sentral del av å drive Hard FM er å administrere planlagt vedlikehold, i tillegg til å gjennomføre årlige lovbestemte kontroller.

Hard FM kjennetegnes i fire hovedpunkter:

 • Hard FM-tjenester er knyttet til bygningens fysiske struktur.
 • Hard FM er fysisk integrert i bygningen.
 • Hard FM kan ikke fjernes og er avgjørende for arbeidsmiljøet.
 • Hard FM påvirker sikkerheten og velferden til ansatte og besøkende, og er derfor lovpålagt.

Harde FM-tjenester kommer med stor andel av forebyggende og planlagt vedlikehold. Hovedmålet er å unngå ikke planlagte stopp, og opprettholde et visst servicenivå. I tillegg kommer viktigheten av å håndtere kostnader, forlenge byggets levetid og maksimere avkastningen, øke etterlevelsen og forhindre arbeidsulykker.  De «harde fm-tjenestene» har en sterkere innvirkning på kjernevirksomheten og kostnadskontrollen til kundene.

Pålagte tjenester innen Hard FM er for eksempel:

 • Gass, rørleggerarbeid og oppvarming
 • Systemer for varme, ventilasjon og sanitærsystemer (HVAC-systemer)
 • Belysning – elektrisk og mekanisk
 • Rørleggerarbeid
 • Klimaanlegg
 • Mekanisk
 • Brannsikkerhetssystemer
 • Vedlikeholdsarbeid for bygninger