Speak Up – we’re listening

Vår Speak Up-policy understreker Compass Groups engasjement for å skape en inkluderende Speak Up-kultur, og støtte de som bruker sin stemme når ting ikke føles riktig.

 

De ledende prinsippene og formålet med vår policy er som følger:

  • Som ledere er vi her for å lytte
  • Det finnes muligheter – våre medarbeidere har et valg om hvor og hvordan de kan melde fra om sine bekymringer
  • Vi har alle en plikt til å opprettholde våre verdier
  • Rapportering – mistanke om brudd på vår Code of Business Conduct må henvises til landets eller regionens Listen Up Champion og/eller General Counsel
  • Mistanke om brudd på Code of Business Conduct må legges inn i Speak Up-systemet
  • Group Ethics & Integrity – rollen utført av vårt uavhengige team
  • Ikke-gjengjeldelse – alle kan melde fra i god tro, selv om bekymringene viser seg å være feil eller ubegrunnet
  • Åpenhet om hvordan bekymringer blir håndtert og fulgt opp

For å registrere en Speak Up-sak, trykk her

Vil du lese mer, besøk vår globale Speak Up-hjemmside

Vår Speak and Listen Up Policy