HMSK – sikkerhet først

Compass Group er en foregangsbedrift innen HMSK-arbeid for vår bransje, og setter alltid helse og sikkerhet først.

Sikkerhet først i alt vi gjør

Vårt mål er null skader på mennesker, miljø og materiell.

Gjennom et systematisk HMSK-arbeid vil vi sikre arbeidstakere en god helse og trygge arbeidsforhold. Vi ønsker et arbeidsmiljø som er skapende, preget av trivsel, utvikling og samhold. Selskapet gjennomfører konkrete tiltak for å holde jobbnærværet høyt, og målet er et fysisk og psykososialt arbeidsmiljø som blir opplevd som en kilde til god helse.

See, Care, Share

Sikkerhet er kultur. Det handler om å være bevisst, og å være til stedet i nuet. Det handler ikke om å styres av prosedyrer, men å ha en kultur på å oppdage ting i forkant av det som skjer. Gjennom programmet «See, Care, Share» vil vi proaktivt skape sikkerhet. Tanken er at vi skal være tilstede, bry oss, si i fra, og dele erfaringer, tanker og ideer. På den måten vil vi skape en god og trygg arbeidsplass for våre ansatte og gjester.

Ledelsessystem

Vi har utarbeidet et integrert ledelsessystem for HMS, ytre miljø, kvalitet og mattrygghet. Systemene våre er utviklet på bakgrunn av omfattende erfaring fra og kontraktsforhold med store oljeselskaper, og ligger følgelig på et svært høyt nivå. Styringssystemet skal sikre at Compass Group baserer sin virksomhet på strukturerte, gjennomtenkte prosesser, og på kontinuerlig forbedring satt i system. Vår interne HMSK- avdeling overvåker innrapporterte hendelser, og påser at tiltak iverksettes.

Alle selskapets underleverandører kvalitetssikres med tanke på høy etisk standard i sin virksomhet.

Compass Group Norge er sertifisert i henhold til kravene i ISO 9001:2015 (Kvalitet), ISO 14001:2015 (Ytre miljø) og ISO 45001:2018 (arbeidsmiljøstandard).

Organisasjonen har etablert, dokumentert, iverksatt, vedlikeholder og forbedrer kontinuerlig ledelsessystemet i henhold til kravene i disse standardene.

 

 

Les også

Bærekraft
I Compass Group ser vi på bærekraft som en ramme for å tenke nytt og utvikle nye løsninger.
Les Mer
HMS i fokus
Etter 38 år i Compass Group har Tove Marie Slettebø rukket å fylle mange roller. Som forpleiningssjef offshore er hun er en nøkkelbrikke i å få ansatte til å like plattformlivet. HMS har høyeste prioritet når Tove Marie er på vakt.
Les Mer
Ronny Malmberg setter sikkerhet først
En god HMS-kultur kommer ikke av seg selv, den skapes og blir en del av den naturlige tankegangen i hverdagen til ansatte. Man må som leder ta ansvar, tilrettelegge og ha en positiv holdning til HMS, sier Ronny Malmberg, site manager hos Statnett Nydalen og vinneren av HMS-prisen 2019.
Les Mer