HMS i fokus

Etter 38 år i Compass Group har Tove Marie Slettebø rukket å fylle mange roller. Som forpleiningssjef offshore er hun er en nøkkelbrikke i å få ansatte til å like plattformlivet. HMS har høyeste prioritet når Tove Marie er på vakt.

– Vi kan ikke forvente at folk skal glede seg til å være lenge på jobb, borte fra venner og familie, men klarer vi å skape en følelse av at det kjennes kjekt og helt greit å dra ut på 14 dagers turnus, har vi kommet langt, forteller Slettebø entusiastisk.

HMS handler om trygghet

For Tove Marie handler HMS om trygghet. Trygghet kan ledere skape ved å vise at de er oppriktig opptatt av de ansattes ve og vel. Man må ta seg tid til å se hvert enkelt menneske.

– Skal du lykkes med HMS-arbeid må du først og fremst skape trygghet på arbeidsplassen. Det er et ledelsesansvar. Du må ærlig, og inderlig føle og tro på den jobben du gjør. Du må kommunisere godt og tydelig, og vise en genuin interesse på arbeidsplassen. Da skaper du en mye hyggeligere og tryggere atmosfære for alle rundt deg, sier hun.

God HMS på arbeidsplassen er viktig for den enkeltes psykiske og fysiske helse. Er man offshore legges det stor vekt på sikkerhet. For at man skal ha overskudd til å tenke klart, være konsentrert og ikke gjøre feil må grunnleggende behov dekkes.

– Jeg ønsker å legge til rette for at man har det godt på jobb. Det er grunnleggende. Vi bruker så mye av tiden vår på arbeidet at det som påvirker oss her også legger grobunn for hvordan vi har det privat. Derfor er jobben et sted som både kan løfte oss, men også knekke oss. Da må vi sammen sørge for at vi løfter hverandre og ikke knekker hverandre, sier Tove Marie.

Lang fartstid

Etter 38 år i Compass Group har hun rukket å lære mye, og det har formet henne til den lederen hun er i dag. Slettebø er sikker på at hun har fått mye god lærdom av å jobb seg opp i systemet, fra å være en på grasrota til nå å være leder for dem.

– Jeg tror det at jeg har rukket å jobbe i så mange forskjellige roller gjør at jeg lettere setter meg inn i utfordringer den enkelte har. Riktignok har verden forandret seg, men jeg kan lett relatere meg til problemstillinger som ofte kan gå under radaren for ledere som ikke har erfaring, sier Tove Marie.

Siden 1982 har Tove Marie rukket å fylle mange roller. Det har gått fra å være en av de første i Norge til å ta fagbrev som renholder, til videre utvikling til renholdsleder til fagleder, HMS-leder, driftsleder på landbaserte anlegg og de siste 20 årene har hun fungert som forpleiningsleder, hovedsakelig på Ekofisk.

– Jeg er egentlig utdannet innen handel og kontor, og det er vel det som har bragt meg dit jeg er i dag. Da jeg var liten jente var drømmen å jobbe på kafe. Du kan vel si at jeg har fått oppfylt den drømmen, men jeg har fått en actionfylt kafejobb, så dette er mye bedre enn jeg noen gang hadde drømt, avslutter hun.

Fem råd til deg som vil bli god på HMS:

  1. Vis interesse for jobben som gjøres i alle ledd
  2. Ha faglig integritet opp mot jobben som skal gjøres
  3. Gå foran med et godt eksempel
  4. Vær oppmerksom og se alle
  5. Ha en god dialog som er åpen og ærlig

 

 

Del Via:

Les også

Forpleining offshore

Forpleiningstjenester offshore med fokus på effektivitet, sikkerhet og kvalitet i alle ledd.

Vår leveranse offshore

Vi har nesten 50 års erfaring med mat og service offshore, og har alltid sikkerhet i fokus

Hvordan er det å jobbe med renhold offshore?

Mandag 2.desember er renholdernes dag! Vi ønsket å lære mer om hvordan arbeidsdagen til en offshore renholder ser ut og fikk æren av å prate med ESS ansatte Gisele Sydness og Gro Anita Klemetsdal