Vår FM-leveranse

Vår leveranse bygger på moderne systemer, samarbeid og organisering som sikrer høy kvalitet

Områder som er spesielt vektlagt er utvikling og implementering av nye og innovative matkonsepter, og å rekruttere og utvikle medarbeidere med de beste forutsetningene til å gi våre kunder og gjester unike serviceopplevelser.

Høy kvalitet i alle ledd er viktig. Derfor har vi utviklet et Facility Management konsept skreddersydd til dine behov. Les mer om vårt facility management konsept her.

Hard FM og teknisk drift tilbys med profesjonelle samarbeidspartnere.

Gjennom vårt interne kurs- og utviklingsprogram, Compass Academy, gis de ansatte kompetanseheving innen fag og service. Når det er aktuelt samarbeider vi med ledende aktører innenfor Hard Service FM-tjenester.

Riktig styring og organisering er svært viktig for å få et godt samarbeid og en vellykket leveranse. Facility Management hos oss er som et veldrevent hotell. Alt er ivaretatt. Servicen er god, lokalene er rene og pene, maten god, mettende og inspirerende!

Styringsmodell, samarbeid og organisering

For å sikre riktig fokus i arbeidet er det viktig å etablere en styringsmodell basert på klare mål samt operasjonelle målbare KPI’er (Key Performance Indicator). Målsettingen er å sikre at alle sider ved leveransen blir diskutert og evaluert, at målrettede tiltak blir gjennomført og at kunden får en transparent og helhetlig oversikt over status og utvikling i leveransen.

Vi har strukturerte prosesser som bidrar til å skape et nært og konstruktivt samarbeid med våre kunder. I tillegg til et godt avtaleverk er vår erfaring at det også er viktig med mål for utvikling av leveransen, klare KPI’er og en presis SLA med gode spesifikasjoner av leveransen. Utviklingen i leveransen overvåkes gjennom følgende verktøy:

 • tilfredshetsundersøkelser
 • interne revisjoner
 • driftsrapporter
 • kpi-rapporter
 • inspeksjoner
 • avviksrapporter
 • omsetnings- og besøksrapporter

På bakgrunn av resultatene iverksettes forbedringstiltak.

Vi har full kontroll over alle deler av leveransen, slik at du som kunde skal være helt trygg på at driften og kostnadene blir ivaretatt på aller beste måte!

Vi jobber ut samarbeidsmodeller som omfatter strategisk, taktisk og operativt nivå. Organiseringen av en Facility Management leveranse omfatter nesten alltid den viktige Site Manager rollen. Site Manager er kontraktsansvarlig og er 100% dedikert, «single point of contact» for kunden. Vedkommende vil ha et overordnet ansvar for at leveransene alltid er i henhold til krav, mål og forventninger. Våre fagavdelinger vil følge opp leveransen og sørge for at Site Manager får innspill og oppfølgning for å utvikle leveransen med nyeste trender og teknologi.

En typisk Site Manager hos oss har faglig bakgrunn og fagbrev innen hotel- og resepsjons-, renholds- eller kokkefaget, samt flere års operativ erfaring. De kjennetegnes også av at de er allsidige, kompetente og hardtarbeidende fagfolk med særlig gode kommunikasjonsevner. De har en “vi kan” holdning og er vant med å yte det beste innen service, samtidig som de brenner for kvalitet.

Teknologi og innovasjon

I Compass Group er vi opptatt av møtet mellom menneske og teknologi. Hva betyr digitaliseringen for organisasjonen, kunden og leveransen?

Hvordan kan teknologien gjøre hverdagen bedre og enklere for kundene våre, og hvordan kan vår leveranse bli bedre, smidigere og rimeligere ved hjelp av teknologiske hjelpemidler?

Når vi tar i bruk ny teknologi krever vi at den skal bidra til å forbedre minst ett av følgende fokusområder:

 • tid
 • kvalitet
 • fleksibilitet for kunden
 • kostnad

I møtet mellom oss som leverandør og dere som kunde og bruker av våre tjenester, har vi spesielt lagt vekt på å teste og rulle ut nye bestillings- og betalingsløsninger.

Det skal være enkelt og raskt å få bestilt god mat og drikke via nettside eller app, og vi har tatt i bruk alle de nyeste betalingsformene, slik som Vipps, NFC og Apple Pay.

Hos hver enkelt kunde vil vi likevel alltid legge til rette for at den mest hensiktsmessige løsningen (ref. punktene over) tas i bruk. Sammen med kunder tester vi også ut sensorteknologi på kontorfløyer, toaletter, fellesområder og kantine, for å se om vi kan forbedre kontorstøtte, renhold og kantinetjenestene våre.

Les mer her

Våre tjenester

Renholdstjenester
Svanemerket renhold, moderne teknologiske løsninger, gode systemer og høy kvalitet!
Les Mer
Resepsjonstjenester
Gjester og ansatte møtes med et smil av serviceinnstilte og kunnskapsrike medarbeidere
Les Mer
Conciergetjenester
Privattjenester som gir arbeidsplassen en ekstra verdi med tjenester som skjortevask, rens, dekkskift og mye mer.
Les Mer