Produktutvikling, LEAN og digitalisering

Produktutvikling Vi er organisert med egne fagavdelinger som kontinuerlig jobber for fornyelse og forbedring av våre tjenester. Målet er å alltid ligge i front, og være en viktig bidragsyter til utviklingen i bransjen. Vår fagavdeling for renhold vurderer fortløpende ny teknologi og produkter. Samtidig jobber de med tilpasninger med hensyn til ergonomi, relevant forskning og trender. En annen nøkkelavdeling er Fagavdelingen

Produktutvikling

Vi er organisert med egne fagavdelinger som kontinuerlig jobber for fornyelse og forbedring av våre tjenester. Målet er å alltid ligge i front, og være en viktig bidragsyter til utviklingen i bransjen.

Vår fagavdeling for renhold vurderer fortløpende ny teknologi og produkter. Samtidig jobber de med tilpasninger med hensyn til ergonomi, relevant forskning og trender.

En annen nøkkelavdeling er Fagavdelingen for mat- og måltidstjenester. Det er de som sikrer at gjestene våre får sunn, god og variert mat hver eneste dag.

Fagavdelingen for mat tar hensyn til den nyeste forskningen rundt ernæring og trender, samt gjestenes behov og preferanser. De ser alt i sammenheng med miljøet og behovet for en bærekraftig utvikling.

Blant de ansatte i fagavdelingen er det høyt kvalifiserte og erfarne kokker, mat- og helselærere, kostøkonomer, ernæringsfysiolog og spesialister på cateringadministrasjon.

Vi har også et eget Culinary Team som består av våre beste kokker. Dette teamet er med på utvikling og testing av menyer og konsepter. I tillegg til opplæring, implementeringer, arrangementer etc.

Kontinuerlig forbedring og LEAN

Vi har lenge arbeidet med kontinuerlig forbedring på flere områder, og bruker LEAN- metodikk til dette. Målet er at vi skal skape en forbedringskultur som gir reell verdi. Det gjør vi gjennom å:

  • finne og fjerne tidstyver, og med det skape synlig og umiddelbare effekter
  • ha fokus på å jobbe mot samme mål
  • frigi tid til å skape mer verdi for gjestene
  • minske stress og belastninger (HMSK)
  • dele beste praksis, la alle få vite hva de beste gjør og kopiere av dem

Vi har et eget team som jobber med LEAN og Operational Excellence» (OPEX).

OPEX- teamet utfører jevnlige befaringer og gjennomfører forbedrende tiltak i alle våre sektorer. Personalet får en oppfriskning, og hjelp til innarbeiding av gode og effektive rutiner. Dette forenkler både ledere- og medarbeidernes hverdag.

Digitalisering

I Compass Group jobber vi hele tiden med å finne, utvikle og implementere de rette tekniske løsningene. Vi har et stort fokus på digitalisering og innovasjon, og har dedikerte ressurser. Vår Head of Digital Development overser alle prosesser, og sørger for at vi velger de løsningene som er riktige for oss og våre kunder.

Løsningene skal for eksempel bidra til bedre planlegging av oppgavene som utføres, gi større fleksibilitet, kostnadsbesparelser og høyere kvalitet i leveransene. Vi har også nye verktøy for måling, rapportering og oppfølging.

Eksempler på digitalisering og bruk av ny teknologi er:

  • software robotics, som bistår oss i ulike gjentagende oppgaver i back- Office
  • robotstøvsugere
  • egen App for bestilling og betaling via telefon
  • sensorteknologi for planlegging og optimalisering av renhold
  • samarbeid med leverandører rundt smartbyggfunksjoner