Svanemerkede leveranser

Svanemerking av renholdsleveranser og kantiner er en viktig del av vårt miljøfokus. Totalt er over 150 av Compass Group-enheter blitt svanemerket siden 2012.

Totalt er over 150 av Compass Group-enheter blitt svanemerket siden 2012. I 2018 fornyet og utvidet Compass Group sin lisens på Svanemerket for renholdsleveransen i region Østlandet. Compass leverer i dag også kantiner som tilfredsstiller Svanemerkets krav. Merkeordningen stiller høye krav til kvalitet, etikk og arbeidsmiljø. Gjennom svanemerkingen har renholdstjenesten fjernet en del kjemikalier, og funnet måter å bruke mindre av andre. I tillegg er det fokusert på transport og avfallshåndtering.

Om Svanemerket

Svanemerket er symbolet for den felles nordiske miljømerkingen. Det er utarbeidet miljøkrav for mer enn 50 typer produkter og tjenester, blant annet restaurant/kantine samt renholdstjenester. Restaurant- og kantinekravene omfatter områdene energiforbruk, vannforbruk, rengjøring og kjemikalier, avfallshåndtering, råvarer og forbruksartikler, innredning og inventar, transport samt krav til vegetariske alternativer og økologiske produkter.

Les også

Jubler for svanemerking hos Eurest Services
- Utrolig positivt at vi har fått Svanemerket hele renholdstjenesten på Østlandet, sier Ninning Johansen. For renholdslederen på Fornebuporten er svanemerkingen en god nyhet, både med tanke på ansatte og gjester.
Les Mer
Renholdstjenester
Svanemerket renhold, moderne teknologiske løsninger, gode systemer og høy kvalitet!
Les Mer
Leo gjør renholdet lettere
- Leo vil frigjøre tid og optimalisere driften. I disse Coronatider har vi virkelig fått erfare hvor viktig det er å ha tilstrekkelig med tid og fokus knyttet til ekstra renhold av overflater og berøringspunkter. Dette vil være viktig også i fremtiden, sier Vanja Øverland.
Les Mer