Leo gjør renholdet lettere

- Leo vil frigjøre tid og optimalisere driften. I disse Coronatider har vi virkelig fått erfare hvor viktig det er å ha tilstrekkelig med tid og fokus knyttet til ekstra renhold av overflater og berøringspunkter. Dette vil være viktig også i fremtiden, sier Vanja Øverland.

– Den store fordelen med robotstøvsugeren er kontinuerlig reduksjon av smuss og støv på større flater. Da kan renholdere prioritere andre viktige oppgaver. Den vil redusere tungt fysisk arbeid og kan bidra til et redusert sykefravær. Renholder må likevel støvsuge der roboten ikke kommer til. Arbeidet blir vesentlig lettere, kvaliteten økes og roboten vil kunne arbeide 24 timer i døgnet, sier fagsjef for renhold Vanja Øverland.

Kort opplæring

Leo kan rusle og gå gjennom hele døgnet, og på det meste kan den dekke 500 kvadratmeter i løpet av en time. Med en batterilevetid på tre timer klarer Leo å gjøre unna 1500 kvadratmeter før den må lades. Den eneste støtten som er nødvendig er opplæring over en kortere periode.

– På forhånd går vi opp en løype hvor Leo registrerer sitt arbeidsområde. Deretter vil den jobbe seg rundt i lokalet på egenhånd, med visse korreksjoner inntil den er i optimal drift, sier Vanja.

– Leo er et arbeidsverktøy, som må oppfattes som et supplement i hverdagen.

Det viktig å se på Leo som et supplement i arbeidshverdagen, og ikke som en erstatning. Leo er en robot og må oppfattes som et arbeidsverktøy på lik linje med annet utstyr som benyttes til daglig renhold. Roboten har en relativt høy månedlig kostnad. Det forventes derfor ikke store økonomiske gevinster, men tanken er at Leo vil gi stor merverdi for både kunder og ansatte.

– Leo vil frigjøre tid og optimalisere driften. I disse Coronatider har vi virkelig fått erfare hvor viktig det er å ha tilstrekkelig med tid og fokus knyttet til ekstra renhold av overflater og berøringspunkter. Dette vil være viktig også i fremtiden, sier Vanja.

– Roboten frigjør tid til andre viktige oppgaver, noe som vil øke kvaliteten vesentlig.

Helseforebyggende for alle

At renholderne nå får mindre fysisk tungt arbeid forbundet med støvsuging er en helsegevinst. Denne helsegevinsten vil også kundene oppleve. Støvpartikler kan irritere og gi betennelser i slimhinner i nese, hals og luftveier. Støvet kan også inneholde kjemikalier fra bygget, allergener fra dyr og pollen når det er sesong for det. Personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer vil være spesielt utsatte, og vil ha stor glede av Leo.

Leo skal gjøre jobben fysisk enklere for renholderne og gi mer tid til rengjøring av overflater.

– Ved at denne støvsugeren går kontinuerlig, kun avbrutt av ladepauser, vil lokalene bli støvsugd hyppigere. Det betyr at kundene til enhver tid vil oppleve at det er mindre støv på gulv og overflater, og vi tror at dette vil føre til bedre arbeidsmiljø, både for våre kunder og renholdere, avslutter Vanja.

Del Via: