Tord Ekeland, Kværner

Visjonen for Fornebuporten er «Making Your Employees Happy». Det handler om å være en attraktiv arbeidsgiver og sikre en effektiv og god arbeidsdag for våre ansatte, dette er viktig for oss i Kværner. Fornebuporten har et konsept som tilbyr de ansatte tilbud utover vanlig kantine, disse tilbud skaper en følelse av et pulserende storbymiljø slik

Visjonen for Fornebuporten er «Making Your Employees Happy». Det handler om å være en attraktiv arbeidsgiver og sikre en effektiv og god arbeidsdag for våre ansatte, dette er viktig for oss i Kværner. Fornebuporten har et konsept som tilbyr de ansatte tilbud utover vanlig kantine, disse tilbud skaper en følelse av et pulserende storbymiljø slik mange av våre ansatte ønsker.

Vi har valgte Eurest som leverandør av mange tjenester her på Fornebuporten. Vi får utnyttet ressursene bedre, og PUUR setter en høy standard for kvaliteten. For oss har det vært viktig å ha en helhetlig aktør med på laget.

Vi har et godt samarbeid med Eurest. De er løsningsorienterte, gir oss kontinuitet og har levert et godt team.

Del Via: