Innkjøpssamarbeid i GRESS-gruppen

GRESS-gruppen er et innkjøpssamarbeid mellom Scandic, Compass Group Norge og Radisson Hotel Group. Gruppens formål er å fremforhandle leverandøravtaler for GRESS-gruppens eiere og medlemmer. GRESS samarbeidet gir kostnadsbesparelser og effektiviseringer for GRESS-gruppens medlemmer, eiere og leverandører, noe som kommer våre kunder til gode. Dette innkjøpssamarbeidet ble etablert i 1997, og hver partner eier 33% i aksjeselskapet

GRESS-gruppen er et innkjøpssamarbeid mellom Scandic, Compass Group Norge og Radisson Hotel Group. Gruppens formål er å fremforhandle leverandøravtaler for GRESS-gruppens eiere og medlemmer.
GRESS samarbeidet gir kostnadsbesparelser og effektiviseringer for GRESS-gruppens medlemmer, eiere og leverandører, noe som kommer våre kunder til gode.
Dette innkjøpssamarbeidet ble etablert i 1997, og hver partner eier 33% i aksjeselskapet GRESS-gruppen. Gruppen har i samarbeid med teknologifirmaet Millum utviklet GRESS-nett. Et internettbasert innkjøpsverktøy som knytter eiere og medlemmer opp mot mer enn 200 leverandører.