Biebilder fra Lysaker

Her produserer biene honning fra nektar.Selv om biene er fredelige er det tryggest å bruke vernedrakt.De håper å produsere mellom 85 og 100 kg honning i året.Birøkting gikk fra hobby til lidenskap.Dryppende fersk honning rett fra bikuben. Trykk på bildet for å åpne bildegalleri.