PlastKutt

Å erstatte produkter i plast med alternative materialer er ett steg i riktig retning, men mengden engangsmateriell må også kuttes ned på hvis det skal utgjøre en positiv forskjell for miljøet.

Mål: 100% reduksjon av engangsartikler i plast i våre serveringsområder, og 40% reduksjon i forbruk av engangsartikler innen 2020.

Compass Group PlastKutt-logo2018 var året hvor plastproblematikken kom for alvor på den politiske agendaen. EU kom med høye krav til materialgjenvinning, Stortinget vil ha ned bruken av engangs matbeholdere og forby plastsugerør og engangsbestikk, og Compass Group startet PlastKutt.

Hvorfor kutte plast?

Plast i seg selv er ikke farlig hvis det sorteres rett. Siden vi ikke kan garantere for hvor plasten vi sender fra oss i form av engangsmateriale havner, har vi bestemt oss for å gå for treverk og papp i bruk av engangsemballasje. Nedbrytningstiden på treverk og papp er kortere enn nedbrytningstiden til plast og vil gjøre mindre skade om det skulle havne i naturen.

Grafikk som viser hva man kan gjøre for å redusere plastavfall, samt fakta om hvordan plast skader naturen og dyr
Hva kan du som forbruker gjøre for å redusere ditt plastforbrukt? Grafikk: Compass Group

Les mer om Compass Groups bærekraftsarbeid i vår Bærekraftsrapport 2018