Cathrine er best på HMS 2018

- Det var veldig hyggelig, sier Cathrine om den høythengende prisen som deles ut en gang i året. Hele æren vil hun imidlertid ikke ha.

– Det var veldig hyggelig, sier Cathrine om den høythengende prisen som deles ut en gang i året.

Hele æren vil hun imidlertid ikke ha.

– Vi er mange som i flere år har jobbet med å bygge en kultur hvor man ikke bare tar ansvar for sin egen sikkerhet, men for andres også, sier Cathrine.

Skarpe kniver

For i en hverdag med skarpe kniver, høyder, og utfordringene det norske klimaet gir, trengs det bevisste valg for å unngå små og store ulykker.

Vi læres opp til å holde i gelenderet når trappen er glatt. Løfte riktig. Bruke vernesko- og hansker. Spesielt kutthansker er Cathrine opptatt av. Det skal brukes hver gang vi håndterer kniver for å unngå kuttskader og påfølgende legebesøk.

– Det er en grunn til at du skal bruke kutthanske. Det er for din egen skyld, sier Cathrine.

Ildsjel for sikkerhet

Hun er Compass Groups FM-direktør, og en av ildsjelene i firmaet. Med bakgrunn fra alt fra Theatercafeen og hotelldrift, til konferanse og eiendomsforvaltning, kan hun FM-bransjen til fingerspissene. Hun kjenner tempoet på kjøkkenet, og vet hvordan renholderen kjemper for å holde smuss unna.

– Vår innsats skal gi en problemfri hverdag så kundene kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. Men vi er aldri for travle til å være sikre, sier Cathrine.

Kunnskap gir trygghet

FM-sjefen mener at sikkerhet er et felles ansvar. Ingen av oss skal måtte bære børen alene. Best resultat får vi når alle ledd samarbeider. For å få til dette er det viktig både med holdningsskapende arbeid og riktig verktøy.
– Vi må ha fokus på opplæring og erfaringsoverføring. At alle både ser hva som trengs, og går foran med et godt eksempel, sier Cathrine.

De siste 3 årene har Cathrine fordypet seg eiendomsfaget da hun tok en mastergrad i Eiendomsutvikling og FM ved Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet, NTNU. Temaet for masteroppgaven var «Outsourcing innen FM sett i et arbeidstaker-perspektiv».

– Jeg er opptatt av de ansatte. Av helse, miljø og sikkerhet, og at vi skal skape trygge og gode arbeidsplasser og sikre de ansattes rettigheter. Men, vi må også kreve at våre ansatte, de vi overtar i virksomhetsoverdragelser, nyansatte og eksisterende på alle nivåer, respekterer og følger våre prosedyrer innenfor HMS og skaper en god kultur, sier Cathrine.

Kundene bidrar også ved å legge forholdene til rette. Selskapet, kunden, gjesten og de ansatte må samarbeide om å dra i riktig retning.

-Først når alle setter sikkerhet først – alltid – da er det godt nok, sier Cathrine.

Del Via: