Compass Group og Orkla – Bærekraftig samarbeid

Compass Group og Orkla har, som store internasjonale selskaper, et felles ansvar for å redusere matsvinnet og klimaavtrykket til maten som serveres. Sammen skaper vi gode og bærekraftige matopplevelser.

For Orkla er bærekraft et satsningsområde. Ved å involvere og engasjere ønsker vi å forankre dette i hele bedriften.

 

Det sier Johanne Kjuus som er ansvarlig for bærekraft i Orkla. Som Nordens største matvareprodusent vil Orkla være med å skape presedens for resten av markedet. Vi tok derfor en prat med Johanne, for å bli bedre kjent med Orklas tanker rundt bærekraft.

 

– For oss handler det mye om engasjement. Vi er overbevist om at små endringer i hverdagen kan føre til store endringer i fremtiden. Nettopp derfor har vi kalt vår bærekraftstrategi for «en bevegelse for en bærekraftig livsstil», for vi må mobilisere alle ansatte og aktivt engasjere til felles innsats for en bærekraftig fremtid.

 

JOHANNE KJUUS, ORKLA.

 

Hva innebærer bærekraft for Orkla?

– Hos oss handler bærekraft om at vi hele tiden skal strekke oss litt lengre for å utvikle produkter og løsninger som representerer gode miljøvalg i hverdagen, og som bidrar til å skape gode bærekraftige matopplevelser. Som Nordens største matprodusent har vi et stort ansvar for å løse de globale helse- og bærekraftutfordringene.

 

 

Hvordan og på hvilke områder jobber dere aktivt med bærekraft?

– Vi har satt fokus på tre hovedområder – ernæring og sunnhet, bærekraftige råvarer og miljø. Dette innebærer blant annet at vi lanserer «NATURLI’» – en helt ny serie med plantebaserte produkter. Der reduserer vi bruken av plast og kommer med stadig mer bærekraftig emballasjeløsninger. Vi skal klimamerke TORO, og vi kommer med klimasmarte måltidsløsninger.

 

Hvordan er bærekraft integrert i deres strategi?

– Bærekraft er noe som har stått høyt på agendaen til Orkla i lang tid. I 2018 lanserte vi en egen bærekraftstrategi med ambisiøse mål for 2025. Vi har kommet langt i å gjøre bærekraftsarbeidet til en integrert del av våre forretningsplaner og vår løpende drift. Samtidig må vi erkjenne at vi, som de fleste andre, fortsatt er på en bærekraftreise, og jobber hver dag med omstillingen til bærekraftig produksjon.

 

Hvordan spiller bærekraft inn i samarbeidet med oss, og hva forventer dere av oss?

– Skal vi løse bærekraftsutfordringene vi møter i fremtiden må det felles innsats til. Vi vet at dagens forbrukere ønsker å spise mer bærekraftig mat og vi har sammen med Compass Group et felles ansvar for å redusere matsvinnet og klimaavtrykket til maten som serveres. Fremover ønsker vi oss et enda tettere samarbeid og fortsatt god dialog med dere som leverandør. Slik at vi sammen kan skape gode og bærekraftige matopplevelser.

 

Har dere noen tips og råd til andre som vil bli gode på bærekraft?

– Engasjer og involver – er vel det beste rådet jeg har. For oss har det vært utrolig viktig å skape en felles forankring og skape et engasjement internt hos alle ansatte. Ved å hele tiden heie frem og oppmuntre hverandre til å dele gode bærekraftstiltak, har vi klart å skape et positivt bærekraftsengasjement. Vi tror at de største endringene kommer når mange gjør litt

, og ikke når få gjør alt.

 

Denne artikkelen finner du i vår Bærekraftsrapport for 2019. Ønsker du å sette deg mer inn Compass Group Norges Bærekraftsrapport, kan du laste den ned her.

Del Via:

Aktuelt

Bærekraft gjør oss konkurransedyktige

Dersom bedrifter skal være relevante i fremtiden er man nødt til å ta bærekraft på alvor. Det gjelder i aller høyeste grad oss i Compass Group også.

Matsvinn – «Hjelp oss å redde maten»

- Skal vi lykkes med å kutte matsvinn er vi nødt til å fokusere på folks holdninger. Det er en felles dugnad som må til for å lykkes, og alle kan være med og gjøre litt.

Eurest, Matvett og NHO sammen mot matsvinn

I Eurests «beste praksis»-kantine i NHO-bygget på Majorstuen har matsvinn blitt en naturlig del av hverdagen.