ESS vant Safety Award

2018-02-15
Point Resources har tildelt forpleiningsselskapet ESS sin «CEOs Contractor Safety Award» for 2017. Tildelingen skjer på grunnlag av ESS’ gode resultater og holdningsskapende arbeid innen sikkerhet, samt positive bidrag til arbeidsmiljøet offshore.

- Dette er en stor ære, og jeg er stolt av å motta denne på vegne av våre dyktige ansatte om bord på Point Resources sine enheter offshore sier Eli Aga, administrerende direktør i ESS Support Services

Proaktivt sikkerhetsarbeid

- Vi er proaktive, og jobber kontinuerlig for en sikker arbeidshverdag. Gjennom året har vi flere kampanjer som involverer de ansatte, og vi har et godt system for deling av erfaring og læring av hendelser, sier Aga.

I tillegg til arbeidet rundt sikkerhet fremheves det at ESS bidrar positivt til arbeidsmiljøet offshore. Ikke bare med mat, men i forhold til det sosiale om bord, og tilrettelegging ved aktiviteter.