Bærekraft i hele verdikjeden

- For oss er det viktig at betalingen kommer til de som faktisk har krav på den. Vi er opptatt av at verdikjeden skal fungere fra jord til bord, sier kvalitetssjef John Helge Selliseth i Servicegrossistene.

I store deler av verden er det ofte slik at midler forfordeles. De som trenger det mest blir avspist med lite eller ingenting når for eksempel lønn skal betales. For Servicegrossistene har bærekraft blitt symbolet på å sørge for at hele verdikjeden får sin rettmessige lønn for strevet.

– Vi jobber jevnt og trutt med å komme i mål med «fair trade», etisk handel og at alle skal kunne leve av det man faktisk jobber med under anstendige forhold. Det er ikke alle som har det like bra som vi har det i Norge, hvor vi er sikret å få det vi har krav på når vi gjør en jobb, sier Selliseth.

Utfordrende arbeid

Selliseth forteller at Servicegrossistene har en bærekraftstrategi som går fra 2019 til 2025. Mye av arbeidet der går med på å påvirke leverandørene og få kontroll på lønn og menneskerettigheter i verdikjeden, og påvirke kunder til å gjøre riktige valg av produkter i forskjellige segmenter.

Vi er avhengige av at folk kjøper det vi får tak i, og da må vi kunne vise til at hele verdikjeden er i henhold til de kravene som er satt opp. Vi følger blant annet også FNs bærekraftmål tett, og følger også de krav som våre kunder setter til oss.

Blant annet følger Servicegrossistene tett opp de kravene Compass Group har satt. Samtidig må de påvirke sine leverandører slik at man hele tiden kan spore historikken til alle produkter.

– Da vi startet offshore var dette en del av kvalifikasjonsbiten. De produktene vi bruker ut er nøye utvalgt på bakgrunn av de riktige sertifiseringene, og at de oppfyller de krav vi er blitt enige om med våre kunder. Ulempen med å være en liten aktør i markedet er at leverandører ikke vil selge til oss dersom vi stiller absoluttkrav. Derfor er det viktig at alle små, mellomstore og store aktører stiller krav som noen ganger er tøffe. Da blir det umulig for leverandører og produsenter å unngå kravene, sier Selliseth.

Kontrollerer hele verdikjeden

For Servicegrossistene er det viktig å drive påvirkning og informasjon. Jo oftere og tydeligere alle ledd helt tilbake til produksjonslinjen blir minnet på hvilke forventninger som stilles til dem, jo snarere blir dette en del av ryggmargsrefleksen til alle involverte.

Vi må hele tiden drive påvirkning. Vi ser stadig at det skjer en holdningsendring til jobben vi gjør. Vi er aktive med å sende ut spørreskjemaer for å kartlegge alle leddene vi jobber med. Vi har gått fra 60 prosent til 73 prosent svar på undersøkelsene våre. Det er egentlig ganske bra, sier Selliseth.

Fremt til 2025 er man innstilt på å fortsette arbeidet med å kontrollere og måle alle involverte ledd. Men man må også sørge for at en hel bransje tar tak sammen.

– Jo flere som jobber med dette jo lettere blir det å få gjennomslag, og det blir vanskeligere for leverandører å ikke følge opp. Vi ser nå at de mindre leverandørene nå kommer etter. Dette har derfor vist seg å ha effekt og vi kommer til å fortsette å jobbe tett med dette for at det skal bli enda bedre, avslutter Selliseth.

Del Via:

Aktuelt

Bærekraft gjør oss konkurransedyktige

Dersom bedrifter skal være relevante i fremtiden er man nødt til å ta bærekraft på alvor. Det gjelder i aller høyeste grad oss i Compass Group også.

Compass Group og Orkla – Bærekraftig samarbeid

Compass Group og Orkla har, som store internasjonale selskaper, et felles ansvar for å redusere matsvinnet og klimaavtrykket til maten som serveres. Sammen skaper vi gode og bærekraftige matopplevelser.

Birøkting på Lysaker

Engasjementet og omsorgen for biene er blitt mer enn bare jobb. Nå er også hobbyen blitt til lidenskap.