Bærekraftstrategi

Sikkerhet og bærekraft er ikke bare noe man gjør, men noe man etterlever

Vår bærekraftstrategi er satt sammen av tre hovedområder med ni underliggende prioriteringer. Strategien er integrert i hele vår virksomhet, kjent i alle ledd og utøves i alle funksjoner og på alle nivåer.

Compass Group Norges handlingsplattform; grafikk
Vår bærekraftstrategi består av tre hovedområder med ni underliggende prioriteringer.

Helse og velvære

Vi har tro på at god mat er veien til en bedre helse og et godt liv. Våre kantiner skal være en pustepause fra hverdagen hvor man kan finne ro og fylle på ny energi med sunne og næringsrike måltider. Lykkelige, tilfredse og friske gjester og ansatte er vårt mål når vi prioriterer:

  • Sunne, næringsrike valg
  • Psykisk helse
  • En sunn livsstil

En forskjell for miljøet

Årlig serverer vi nesten 10 millioner måltider. Dette betyr innkjøp av både store mengder mat og emballasje. For oss er det viktig å fokuserer på de områdene hvor vi kan utgjøre en positiv forskjell både for miljøet og samfunnet. Dette er bakgrunnen for at vi har valgt å fokusere på:

For en bedre verden

For en stor bedrift vil de valgene man tar påvirke langt utenfor ens eget virksomhetsområde. Som kunde kan vi påvirke våre leverandører, akkurat som våre kunder påvirker oss. Via samarbeid kan man lære av hverandres beste praksis og sammen vokse seg sterkere. Vi ønsker å påvirke positivt ved å fokusere på:

  • Ansvarlig innkjøp
  • Berike lokalsamfunnet
  • Samarbeid for å nå målene