Bærekraftstrategi

Vår bærekraftstrategi er satt sammen av tre hovedområder med ni underliggende prioriteringer.

Helse og velvære

Vi har tro på at god mat er veien til en bedre helse og et godt liv. Våre kantiner skal være en pustepause fra hverdagen hvor man kan finne ro og fylle på ny energi med sunne og næringsrike måltider. Lykkelige, tilfredse og friske gjester og ansatte er vårt mål når vi prioriterer:

  • sunne, næringsrike valg
  • psykisk helse
  • en sunn livsstil

En forskjell for miljøet

Årlig serverer vi nesten 10 millioner måltider. Dette betyr innkjøp av både store mengder mat og emballasje. For oss er det viktig å fokuserer på de områdene hvor vi kan utgjøre en positiv forskjell både for miljøet og samfunnet. Dette er bakgrunnen for at vi har valgt å fokusere på:

For en bedre verden

For en stor bedrift vil de valgene man tar påvirke langt utenfor ens eget virksomhetsområde. Som kunde kan vi påvirke våre leverandører, akkurat som våre kunder påvirker oss. Via samarbeid kan man lære av hverandres beste praksis og sammen vokse seg sterkere. Vi ønsker å påvirke positivt ved å fokusere på:

  • ansvarlig innkjøp
  • berike lokalsamfunnet
  • samarbeid for å nå målene

FNs Bærekraftsmål

«FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Da målene ble vedtatt i 2015, var det med en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i større grad enn det vi trodde tidligere. For ikke å bruke opp den eneste kloden vi har, må vi finne løsninger som balanserer belastningen på miljøet med forbruket og økonomien vår, og vi må finne bedre måter å fordele ressursene på. Det er bærekraftig både for mennesker og miljøet» (FN sambandet 2020)

Les også

Matsvinn
Reduksjon av matsvinn er et stort fokusområde i Compass Group, både globalt og i Norge. Mål: 50 % reduksjon av matsvinn innen 2030.
Les Mer
PlastKutt
Å erstatte produkter i plast med alternative materialer er ett steg i riktig retning, men mengden engangsmateriell må også kuttes ned på hvis det skal utgjøre en positiv forskjell for miljøet.
Les Mer
Med sunnhet på menyen
Et variert kosthold er viktig for en sunn folkehelse. I Compass Group jobber vi for å sikre et variert og næringsrikt innhold i våre menyer
Les Mer