Matsvinn

Compass Group Norge tar opp kampen mot matsvinn med gode samarbeidspartnere, kreative løsninger og strukturert planlegging.

Mål: 50 % reduksjon av matsvinn innen 2030

Sammen med norsk serveringsbransje har vi signert «Bransjeavtalen om matsvinn» og er med i det treårige bransjesamarbeidet KuttMatsvinn2020 med målsetning om å redusere matsvinnet med 20 prosent innen 2020.

4 av Eurests ansatte på NHO-kantinen med matsvinnplakater
Fra venstre: Paul, Lise, Ida og Øyvind på NHO Møtesenter er noen av Eurests matreddere

Eurests kantine hos NHO Møtesenter er med som «Beste praksis»-kantine. Dette er en pilotstudie i KuttMatsvinn2020 Forskning hvor det kartlegges matsvinn fra møte- og konferansemat, og tallerkensvinn. Målsetning i forskningsprosjektet er å kartlegge omfanget matsvinn i ulike ledd, finne årsaker, samt iverksette tiltak. Tall fra prosjektet viser at det i snitt kastes 54-55 gram mat per gjest. Prosjektets målsetting er en 20% reduksjon til 44-45 gram per gjest innen september 2019.

Tøm-buffeten og Til overs, men like godt
Hvert år kastes 1/3 av maten som produseres. For å kaste mindre mat er noen av Compass Groups kommersielle enheter tilknyttet «Too good to go»-appen. Too Good To Go er en god, brukervennlig og gratis app som bidrar til å redusere matsvinn ved å selge overskuddsmat og varer før de går ut på dato.

Tøm buffeten-logoCompass Group har latt seg inspirere av Too Good To Go» og også kommet opp med to egne løsninger «Til overs, men like godt» og «Tøm-buffeten». «Til overs, men like godt» fungerer på samme måte som Too Good to Go, men er et internt tilbud for Compass kantinegjester. Med «Tøm-buffeten»- selger vi maten som har vært frembudt ved lunsjbuffeten samme dag, men som ikke er blitt spist/solgt under åpningstiden ved dagens slutt. På denne måten kaster vi mindre mat.

«Tøm buffeten» har flere steder blitt et svært populært tiltak, der enkelte avdelinger selger opp mot 150 enheter hver uke, og har omtrent eliminert svinnet på lunsjrestene, og redusert det daglige svinnet betraktelig.