Renholdstjenester

Svanemerket renhold, moderne teknologiske løsninger, gode systemer og høy kvalitet!

Våre renholdstjenester er bygget opp rundt NS INSTA 800 standarden, og tar hensyn til alle renholdsrelaterte prinsipper med fokus på ytre miljø, indre miljø, arbeidsmiljø og kostnader.

Våre kvalitetsstyrte renholdstjenester innebærer blant annet:

  • at renholdssystemet er bygget opp rundt NS INSTA 800 standarden
  • svanemerking
  • objektive målemetoder for hygiene og støv
  • godt innarbeidede rutiner og erfarne renholdere
  • effektivisering med Site Manager som øverste leder av total leveranse
  • digitale renholdsplaner, treveis-kommunikasjon, videolink mellom leder og medarbeider
  • avviksdokumentasjon med oppfølgingstiltak
  • app som gjør arbeidet morsomt og enkelt
  • sanntidsdata tilbake fra iPad for statussjekk – «Hva er ferdig og hva gjenstår»

Vi legger vekt på en stabil leveranse, hvor alt er satt i system!

Fagavdeling for renhold

Vi har betydelig ekspertise og en egen fagavdeling som gjør oss til en profesjonell leverandør av renholdsløsninger. Fagavdelingen følger tett med på utviklingen av faget, særlig med tanke på ny teknologi og produkter, tilpasninger med hensyn til ergonomi (helse) samt relevant forskning og trender. Vårt spesialprogram med kvalitetsprofiler dekker alle supplerende tjenester som renholdsrelaterte serviceoppgaver, periodisk arbeid og mattetjenester.

iPad montert på renholdsvognene sørger for planmessig arbeid, kommunikasjon, renholdsplaner, kvalitetsnormer og egenkontroll. Dette optimaliserer logistikk og sikrer behovsbasert renhold samt kvalitetsoppfølging kontinuerlig

Våre renholdere

Våre renholdere er som regel 100% dedikert til kontrakten. En naturlig konsekvens av dette er at de vil ha god kjennskap både til det enkelte bygg og ønsker fra leietakerne. På lik linje med våre øvrige ansatte, vil selvfølgelig også renholderne gjennomgå våre servicekurs.

Renholderne er en svært viktig del av serviceopplevelsen vi leverer, og utfører sine tjenester med et smil og et vennlig «God morgen!»

Les også
Et møte med renholderne på CatoSenteret
Vi tok turen til vakre Son og CatoSenteret for å hedre renholdsteamet, representert av Gosia Misiewich, Linda Orskaug og Anne Lahtela.
Les Mer
Vår FM-leveranse
Vår leveranse bygger på moderne systemer, samarbeid og organisering som sikrer høy kvalitet
Les Mer
Resepsjon / Servicesenter
Gjester og ansatte møtes med et smil av serviceinnstilte og kunnskapsrike medarbeidere
Les Mer