Kjøkkenveien – fra praktikant til ansatt

- Mange er ivrig og vil ut i jobb. De brenner virkelig for det, forteller en engasjert Tor Erik Langås. Han koordinerer Eurests program ‘Kjøkkenveien’ og har gjort en kjempejobb med å utforme programmet til det det er i dag.

-Vi ønsker at kandidatene skal ut i praksis senest 3 uker etter intervju

Kjøkkenveien er et program som setter en standard for hvordan NAV og Eurest skal samarbeide, hvordan praktikantene skal mottas på enhet og hvordan de skal tas vare på i løpet av opplærings- og praksistiden. Kjernen i programmet er gode rutiner, samarbeid og aktiv involvering av alle parter.

-Så langt har samarbeidet med NAV fungert kjempebra, og vi får gode tilbakemeldinger på programmet, smiler Tor Erik som har brukt våren til å presentere «Kjøkkenveien» til NAVs lokalkontor i Oslo og omegn.

Tett dialog fra dag 1

Det hele starter med speedintervjuer. Disse foregår i samråd med NAV. Kommer man videre som praktikant blir man tatt godt imot av enhetsleder på sin nye praksisplass.

-Vi har satt krav til at NAV-veileder skal være med praktikanten den første dagen for å opprette en tett dialog med enhetsleder, sier Tor Erik.

-Du ser en forandring i praktikantene. De går fra å være sjenerte til å blomstre.

Allerede etter dag to, blir det tatt en arbeidsavklaring om praktikanten er motivert og ivrig etter å lære yrket. Enhetsleder er også vurdert på forhånd for å sikre at de innehar kompetansen til å ha praktikant.

-Avklaringen er viktig for at alle parter skal få en god effekt ut av praksisperioden, og satt veldig pris på av NAV, forklarer Tor Erik.

God dokumentasjon gir trygghet for alle parter

Under praksisperioden evalueres praktikanten etter uke 2, 1 måned, 2 måneder og 3 måneder. Da har enhetsleder og praktikant møte og går igjennom praktikantens egenvurdering.

-God dokumentasjon gjør at vi kan kartlegge med NAV-veileder og også argumentere for mer tid hvis vi føler at det er behov for mer praksis etter endt periode, sier Tor Erik.

Tre muligheter etter endt praksis

Etter endt praksis er det tre alternativer for hva som skal skje med praktikanten videre. Man kan forlenge praksisperioden, ansatte praktikanten – enten rett inn på avdeling eller i vikarpool, eller anbefale kandidaten videre.

-Målet er at de til slutt skal ende opp enten med en ansettelse eller en god anbefaling videre, smiler Tor Erik som har god tro på at programmet skaper gode arbeidstakere og medarbeidere.

Neste speedintervjurunde er i slutten av august. Da kjøres programmet i gang i Drammen og Oslo. Vi ser frem til en god høst med ‘Kjøkkenveien’ og til å ønske nye praktikanter velkommen.

Del Via:

Les også

Elisabeth Johansen er årets medarbeider 2019

En god medarbeider er for meg en trygg, positiv og blid person som evner å gi det lille ekstra av seg selv. Det skaper trygghet og trivsel på arbeidsplassen sier Elisabeth Johansen, årets medarbeider i Compass Group.

Trivsel, tillit og teamwork i fokus på Nonneseter Bergen

På Nonneseter i Bergen rullerer de på alle arbeidsoppgaver og spiller hverandre gode. Kantineleder June Merethe Larsen er opptatt av trivsel, tillitt og at teamet skal vokse under ansvar

Et møte med renholderne på CatoSenteret

Vi tok turen til vakre Son og CatoSenteret for å hedre renholdsteamet, representert av Gosia Misiewich, Linda Orskaug og Anne Lahtela.