Om Compass Group - Compass Group

Om Compass Group

Compass Group i Norge er en del av Compass Group PLC som er en verdensledende leverandør av måltidsrelaterte tjenester og andre supporttjenester med en omsetning på £18 milliarder. Konsernet har over 500 000 ansatte i over 50 land og serverer over 5 milliarder måltider hvert år.

Selskapet har spesialisert seg på å tilby mat og en rekke støttetjenester på tvers av kjernesektorene Business & Industry, Healthcare & Seniors, Education, Defence, Offshore & Remote, Sports & Leisure and Vending med en godt etablert merkevareportefølje.

Compass Group er representert i det norske markedet ved søsterselskapene Eurest AS (måltids- og supporttjenester og pasienthotell/rehabiliteringssentre) og ESS Support Services AS (landanlegg- og offshore-tjenester). I Norge drives virksomheten under merkenavnene Eurest, Eurest Services, Eurest konferanse og selskap, Medirest og ESS. Vi er ca 2000 ansatte, har rundt NOK 2 milliarder i omsetning og en landsdekkende tilstedeværelse.

Les mer om våre tjenester nedenfor:
 

Eurest
Eurest er en av Norges ledende aktører innen servering av måltidstjenester. Vi har over 200 serveringsenheter i Norge og serverer mer en 100 000 måltider hver dag. Med over 40 års erfaring fra servicenæringen har vi en kunnskap som gjør oss i stand til å sette seg inn i våre kunders behov og utvikle gode løsninger.

Eurest Services
Eurest Services utfører alle støttetjenester som gjør hverdagen enklere for kunden. Sterke, egenutviklede konsepter garanterer en høy kvalitet i leveransen. Våre servicetjenester er basert på hotellkonsept med ansvarlig Site Manager som til enhver tid er tilgjengelig for kunde og medarbeidere.

ESS Support Services AS ESS Support Services AS er landets Norges største selskap innen måltidservice og forpleining i Nordsjøen og på landbaserte, oljerelaterte, baser. Selskapet har mer enn 30 års erfaring og leverer tjenester innen matservering, innkvartering, drift av kantiner og anlegg, catering, kontorstøtte og vikartjenester.

Medirest
Medirest utfører pasienthotellservice for offentlig og privat sektor. Mer enn 10 års erfaring innen drift av pasienthoteller og behandlingssentre har tilført oss den bredde og nødvendige kompetanse til å være en ressurs innen helse og velferd, og for å ivareta kvalitativ drift og omsorg på en god måte.

Eurest Konferanse & Selskap
Eurest Konferanse & Selskap driver flere konferansesentre sentralt i Oslo. Våre konferansesentre har hyggelige og serviceinnstilte medarbeidere som vet hva som skal til for å gjennomføre et vellykket arrangement. Vi serverer alt fra enkle måltider til eksklusive retter samt at vi har alle fasiliteter for å gjennomføre alt fra små konferanser til store seminarer.

 

 

 

Compass i Norge

  • En del av Compass Group PLC, en verdensledende leverandør av måltids- og supporttjenester
  • Ca 2000 medarbeidere over hele landet, og har kontorer i Asker, Stavanger og Bergen
  • Drift av mer enn 200 serveringsenheter og serverer over 100 000 mennesker hver dag
  • Tilbyr alle støttetjenester som gjør hverdagen enklere for kunden
  • Er ledende på offshore- og anleggsforpleining
  • Drift av tre pasienthotell i Oslo, Bergen og Bodø. Tre rehabiliteringssentre på Østlandet, og fire konferansesenter i Oslo- området med felles booking