Den rette kandidaten

Sammen med NAV Grorud og voksenopplæringen på Skullerud sikrer Compass Group Norge utdanning til flinke kandidater som får brukt sine evner. – For oss er dette et samfunnsoppdrag hvor vi gir en jobbmulighet til de som ellers ville hatt vanskeligheter med å komme i arbeid, sier Ragnhild Amundsen i Compass Group.

I 2011 kom både Asma Akther og Noriana Hoxhaj til Norge. Asma fra Bangladesh og Noriana fra Albania. Begge hadde liknende utfordringer da de kom til Norge. Begge manglet også utdanning. Å komme til et ukjent land uten nettverk og språk setter deg i en vanskelig situasjon, selv om du har reist fra hjemlandet for å få en ny og bedre mulighet et annet sted.

– Da jeg kom til Norge sammen med min mann og våre to små barn på to og fire år, kunne jeg ikke et ord norsk. Alt var ukjent for meg, og selv om Norge er et trygt land så ønsket jeg å kunne prate med andre for å føle meg trygg sier Asma.

Fordi hun snakker både Hindi og Urdu klarte hun seg allikevel lenge sosialt. Samtidig ble mangel på norsk språk en barriere som gjorde at hun ble låst til ett miljø. Etter hvert som hun bodde seg til, så hun selv behovet for å bli mer uavhengig og selvhjulpen.

– Jeg kunne etter hvert forstå en del norsk, men hadde problemer med å snakke og skrive. Etter hvert som barna mine begynte på skolen innså jeg at jeg ikke kunne hjelpe de med for eksempel lekser, fordi jeg ikke forstod norsk godt nok, sier Asma.

Viljen til å lære norsk sendte begge damene på norskopplæring. Der var det en lærer som satte dem i kontakt med NAV Grorud, og et prosjekt de kalte «Jobbsjansen». Det skulle vise seg å bli en gyllen mulighet til å både lære seg norsk, og samtidig få sårt tiltrengt kompetanse og arbeidserfaring.

– Det er jeg utrolig glad for, for det har gitt meg så mye på veien hit jeg har kommet nå, sier Noriana.

Jobbsjansen NAV Grorud ble muligheten

Jobbsjansen er et program for hjemmeværende innvandrere som ikke har tilknytning til arbeidsliv eller ordinær utdanning, og som har behov for grunnleggende kvalifisering for å få og beholde jobb.

– Vi er stolte av dette prosjektet som er en samarbeidsmodell mellom Jobbsjansen NAV Grorud, Skullerud voksenopplæring og Compass Group Norge. Her gir vi en mulighet til å komme i fast arbeid gjennom et tilpasset utdanningsløp som institusjonskokk, forteller tjenesteutvikler Beate Stabel i NAV Grorud.

Gulroten er å få praksisbrev som institusjonskokk. Etter et toårig opplæringsløp, har kandidatene oppnådd standard grunnkompetanse. Gjennom obligatoriske skolefag som norsk, matematikk og samfunnsfag sammen med yrkesfaglig opplæring får man dokumentasjon på kompetansen. Gjennom Compass Group får deltakerne praksisplass og tett oppfølging. Etter 2-årig skoleløp og eksamen, er vi stolte av å kunne tilby alle jobb.

– Dette er en flott måte for oss å plukke opp talenter på. Vi jobber i et tøft arbeidsmarked, og det å kunne utdanne eget personell på denne måten er gull verdt for vår rekruttering. Vi har vært kjempeheldige som har fått så bra ressurser inn til oss, sier personalkonsulent Ragnhild Amundsen i Compass Group Norge.

Uvurderlig hjelp

Bryn Eiendom i Oslo treffer vi Noriana Hoxhaj. Som enslig forsørger til tre barn ville det by på utfordringer å kombinere utdanning og arbeid med barn i barnehage og på skole.

– Her har også Jobbsjansen NAV Grorud gitt meg enorm hjelp. De har laget et prosjekt som heter Hverdagsvikarene. For å komme meg til skole og jobb har de hjulpet med å levere og hente barna i barnehage og skole utenom åpningstider. Det har gitt meg en mulighet som jeg er utrolig takknemlig for, sier Noriana.

Noriana Bryn Eiendom
Noriana trives godt i kaffebaren Hav a Java på Bryn Eiendom.

I dag jobber Noriana i Kaffebaren på Bryn, men hjelper også til med å servere i kantinen. Hverdagen er hektisk for en som er glad i å jobbe, og som ønsker å gjøre en nytte.

– Jeg er veldig fornøyd med å være her på Bryn. Her har jeg flinke kolleger som er rause og snille, og jeg føler meg veldig inkludert. Det føles veldig godt å ha dette nettverket, sier hun.

Tilpasset undervisningsløp

De første månedene på skolen jobbes det aktivt med å tilpasse opplæringen slik at man har mulighet til å forsterke deltakernes norskferdigheter. Det fokuseres på grunnleggende ferdigheter som for eksempel begrepsforståelse, lytting og muntlige ferdigheter nært knyttet til institusjonskokkefaget.

– Vi har tilpasset undervisning for alle, ettersom de har ulikt behov for oppfølging. Vi legger det meste til rette for at kandidatene skal lykkes i utdanningsløpet, sier Trine Strand som er programfaglærer på voksenopplæringen på Skullerud, og også utdannet kokk.

Kandidatene får tett og individuell oppfølging, og det legges mye ressurser i at de skal lykkes.

– Kandidatene ønsker å jobbe, og ikke motta sosialhjelp og arbeidsledighetstrygd som inntekt. Denne kortsiktige investeringen betaler seg veldig fort når vi får disse arbeidsglade personene ut i jobb. Det er utrolig tilfredsstillende å se slike resultater, sier Stabel.  

Det at det nå også blir ny runde med prosjektet er gledelig for alle parter.

– Belønning vår er å se disse kandidatenes utvikling helt frem til mål. At vi klarer å få alle deltakerne gjennom uten frafall er veldig tilfredsstillende. Når vi fra høsten skal gang med et nytt kull med kandidater er vi godt forberedt. I forrige runde måtte vi sloss mot pandemien, men vi klarte å komme oss gjennom. Derfor gleder jeg meg veldig til en pandemifri runde uten slike forstyrrelser, sier Trine Strand.

Et ønske om å bidra

Asma Akther har nylig fullført kandidatprogrammet og er allerede ute i full jobb ved Askos kantine på Kalbakken i Oslo. For Asma har det vært viktig å vite at hun bidrar i samfunnet, fremfor å skulle motta sosialhjelp.

– Min viktigste motivasjons er at jeg ønsker meg et nettverk. Jeg ønsker meg en hverdag med kolleger, i en givende og spennende jobb, samtidig som jeg ønsker å betale skatt i stedet for å motta penger fra NAV, sier hun.

Noriana vil absolutt anbefale andre å ta denne muligheten om de får den.

– Det er en unik mulighet til å komme seg ut i arbeid med utdannelse. Jeg tror ikke jeg hadde kunnet fått fast jobb noe annet sted om ikke jeg hadde hatt denne hjelpen fra jobbsjansen. Det skaper en trygghet hvor vi kan vokse og lære mer, avslutter hun.

Del Via:

Aktuelt

– Jeg gleder meg alltid til å dra på jobb

Møt Henrik - flyvert, sykepleier og vår resepsjonist på Ullevaal Hotell

Gunnar Hvarnes er vår Culinary Director

Gunnar Hvarnes er ny Culinary Director i Compass Group Norge AS. – Dette styrker vår posisjon som den mest matlidenskapelige servicepartneren i Norge, sier Managing Director Robbie Robertson i Compass Group Norge.

En reise gjennom matboder

Å være foodie er det samme som å være på en matreise gjennom livet. Aldri blir du mett på inntrykk, og du finner alltid nye og spennende favoritter.