Vi støtter Frisk Askers bamsefond

Som tett samarbeidspartner med Frisk Asker Hockey er det naturlig for Compass Group Norge å støtte Bamsefondet. Barn og unge skal ha like muligheter til å drive med det de elsker å gjøre i sitt nærmiljø.

Ett av ti barn i Norge tilhører en familie som lever med vedvarende lav inntekt, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Gjennom Bamsefondet er Compass Group Norge med på å gi disse barna en mulighet til å være med på fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn.

– Dersom vi kan bidra til at flere barn og unge får muligheten til å være på sin foretrukne sosiale arena vil vi bidra på de måtene vi kan. Det er det vi gjør her i dag, sier Head of Sports and Leisure i Compass Group Kjetil Bråten.

Inkluderende fellesskap

Maskotten Friskus
Maskotten Friskus fronter Bamsefondet for Frisk Asker.

Under årets draktauksjon kjøpte Compass Group drakten til Frisk Asker-spiller Niklas Nevalainen. Kjøpesummen går uavkortet til bamsefondet. Nevalainen ble matchvinner under åpningskampen i Frisk Askers nye storstue, Varner Arena. Symbolikken av å kunne knytte til seg nettopp denne drakten er viktig.

– For selskapet og for våre ansatte er det symbolsk å kunne eie nettopp denne drakten. Varner Arena er en fantastisk ishall hvor flere av våre kolleger kommer på jobb hver eneste dag. Nevalainen, som ble første matchvinner i arenaen, vil alltid ha en spesiell plass i denne klubbens historie. Derfor vil vi at denne drakten skal synes i restauranten, for alle våre ansatte og gjester, sier Bråten.

For Compass Group er det viktig at drakten henger der den hører hjemme – i ishallen. Der vil den henge som et symbol på det inkluderende fellesskapet selskapet ønsker å bidra til. 

Lokalt engasjement

Bamsefondets formål er å hvert år tildele midler, slik at flere barn inkluderes og får være med i aktiviteter og idrett. Dette er et ledd i å minske de sosiale forskjellene i regionen, og Compass Group Norge er kjempestolte av å få være med på laget.

– Vi vet at idrett og deltakelse i organisert aktivitet er svært viktig for barnas sosiale utvikling, tilhørighet og mestring. Det er også godt dokumentert at en av flere barrierer for barns deltagelse i idrett er familiens økonomi. Gjennom bamsefondet kan vi påvirke lokalt. Vi vet at over syv prosent av barn i Asker kommer fra familier hvor fritidsaktivteter er en stor økonomisk byrde, sier samfunns- og kommunikasjonsansvarlig i Frisk Asker Thea Loktu.

Bamsefondet er derfor en viktig bidragsyter til at alle som vil får være med på det de har lyst til.

Alle skal med

Bamsefondet skal også stimulere andre organisasjoner og idrettslag til å jobbe aktivt med å inkludere flere barn, samt tilrettelegge for deltakelse. Det har også som formål å bedre livskvaliteten for utsatte barn. Samtidig legger også Bamsefondet til rette for at personer som av ulike helsemessige årsaker ikke kan delta på kamp, skal få mulighet til dette.

– Som tett samarbeidspartner med Frisk Asker var det en selvfølge at vi i Compass Group skulle være med å støtte bamsefondet. Vi mener at alle som vil skal få være med. Tiltaket fra Frisk Asker treffer våre kjerneverdier. Vi er et selskap som har mennesker, som individ og i fellesskap, som viktigste ressurs. Ingen skal føle motløshet eller ensomhet. Dette er viktig i vår bedrift, og derfor passer dette tiltaket som hånd i hanske for vår profil, avslutter Bråten.

Del Via:

Aktuelt

Den rette kandidaten

Sammen med NAV Grorud og voksenopplæringen på Skullerud sikrer Compass Group Norge utdanning til flinke kandidater som får brukt sine evner. – For oss er dette et samfunnsoppdrag hvor vi gir en jobbmulighet til de som ellers ville hatt vanskeligheter med å komme i arbeid, sier Ragnhild Amundsen i Compass Group.

Hong smiler til deg hver eneste dag

En kaffe blir ofte til kaffe og en smoothie, kanskje en ekstra kanelbolle, og gjerne også hennes velkjente ingefærshots.

HMS i fokus

Etter 38 år i Compass Group har Tove Marie Slettebø rukket å fylle mange roller. Som forpleiningssjef offshore er hun er en nøkkelbrikke i å få ansatte til å like plattformlivet. HMS har høyeste prioritet når Tove Marie er på vakt.